Pradžia EN

Kosmoso technologijos

Strateginis tikslas. skatinti kurti konkurencingą ir inovacijas diegiantį  kosmoso sektorių bei mokslinių tyrimų bendriją, kad būtų kuriama ir naudojama su kosmosu susijusi infrastruktūra ir taip siekiama būsimų Sąjungos politikos tikslų bei tenkinami visuomenės poreikiai.

Tematika. Europos konkurencingumo, savarankiškumo ir inovacijų Europos kosmoso sektoriuje užtikrinimas:

  • Daryti pažangą kosmoso technologijų srityje
  • Galimybė taikyti palydovais gautus duomenis
  • Europos moksliniai tyrimai, skirti tarptautinei kosmoso srities partnerystei paremti

Kvietimai teikti paraiškas:

Biudžetas. 1,42 mlrd. eurų.

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos:

Nacionaliniai atstovai (NCP):

  • Sonata Juciutė (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra), tel. (8 5) 212 7430, e. p. sonata.juciute@mita.lt
  • Saulius Lapienis (Lietuvos inovacijų centras), tel. (8 5) 235 6116, e. p. s.lapienis@lic.lt (alternatyvus NCP)
  • dr. Viktoras Mongirdas (Lietuvos mokslo taryba), tel. 8 676 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (alternatyvus NCP)

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: