Pradžia EN

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

„Horizonto 2020“ teminė sritis „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ (angl. Inclusive, innovative and reflective societies, SC6) yra skirta formuoti aiškesnį suvokimą apie Europos bendrystę, siūlyti sprendimus ir remti įtraukią, novatorišką ir mąstančią Europos visuomenę, vykstant precedento neturintiems pokyčiams ir stiprėjant pasaulio regionų tarpusavio sąveikai.

Teminė sritis „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ skirta remti socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio srityse, pavyzdžiui, pažangaus ir tvaraus visuomenės augimo kūrimas, socialinės Europos visuomenės transformacijos, socialinės inovacijos arba Europos vaidmuo pasaulyje.

2018–2020 m. tematikos (SC6 darbo programa) apima tris visuomenės iššūkius, susijusius su augančiais migracijos srautais, ketvirtosios industrinės revoliucijos sukeltais socioekonominiais ir kultūriniais pokyčiais ir naujais Europos, nacionaliniais bei pasauliniais valdymo pokyčiais, kurie gali stipriai paveikti Europos ateitį.

Tematikos

Biudžetas – 1,3 mlrd. eurų (1,16 mlrd. eurų, atsižvelgiant į 2014–2020 m. infliaciją).

Kvietimų teikti paraiškas kalendorius

Naudingos nuorodos 

Nacionalinis atstovas (NCP)

Atstovas „Horizontas 2020“ komitete

  • Jolanta Šinkūnienė (Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė), tel. (8 5) 268 7228, e. p. jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

Ekspertai „Horizontas 2020“ komitete