Pradžia EN

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

„Horizonto 2020“ teminė sritis „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ (angl. Inclusive, innovative and reflective societies, SC6) yra skirta formuoti aiškesnį suvokimą apie Europos bendrystę, siūlyti sprendimus ir remti įtraukią, novatorišką ir mąstančią Europos visuomenę, vykstant precedento neturintiems pokyčiams ir stiprėjant pasaulio regionų tarpusavio sąveikai. Programa skirta remti socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinius tyrimus.

Tematikos

2018–2020 m. tematikos (SC6 darbo programa) apima tris visuomenės iššūkius, susijusius su augančiais migracijos srautais, ketvirtosios industrinės revoliucijos sukeltais socioekonominiais ir kultūriniais pokyčiais ir naujais Europos, nacionaliniais bei pasauliniais valdymo pokyčiais, kurie gali stipriai paveikti Europos ateitį.

  • Pirmosios tematikos, migracija, tikslas yra parengti moksliniais tyrimais grįstas rekomendacijas pasauliniam ir europiniam trečiųjų šalių piliečių migracijos valdymui. Taip pat novatoriškus sprendimus, siekiant sėkmingai integruoti migrantus į Europos šalių visuomenes.
  • Antrąja tematika – transformacijos, kurios visas pavadinimas „Socioekonominiai ir kultūriniai ketvirtosios industrinės revoliucijos pokyčiai“ – siekiama spręsti socialinius, ekonominius ir kultūrinius ketvirtosios pramonės revoliucijos padarinius Europoje globalizacijos ir skaitmeninimo kontekste.
  • Trečioji tematika, ateities valdymas, yra skirta formuoti valdymo instrumentus pritaikant technologines galimybes.

Biudžetas – 1,3 mlrd. eurų (1,16 mlrd. eurų, atsižvelgiant į 2014–2020 m. infliaciją).

Kvietimų teikti paraiškas kalendorius

2019-2020 m. kvietimų sąrašas

Naudingos nuorodos 

Nacionalinis atstovas (NCP)

Atstovas „Horizontas 2020“ komitete

  • Jolanta Šinkūnienė (Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė), tel. (8 5) 268 7228, e. p. jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

Ekspertai „Horizontas 2020“ komitete