Pradžia EN

ERC sinergijos dotacija

ERC parama kelių pagrindinių tyrėjų ir jų grupių mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (ERC sinergijos dotacija) siekiama remti aukštos kokybės keleto pagrindinių tyrėjų ir jų grupių bendrus projektus, kuriuose būtų naudojamos skirtingų ir vienas kitą papildančių dalykų žinios, patirtys ir ištekliai, siekiant proveržio.

Finansavimo sąlygos

  • Sinergijos dotacijos grupę turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 4 pagrindiniai tyrėjai ir jų grupės. Iš kurių vienas pagrindinis tyrėjas paskiriamas vadovaujančiu (angl. lead principal investigator)

  • Pagrindinis tyrėjas – išskirtinis lyderis mokslo srityje, esamame karjeros tarpsnyje atitinkantis ERC dotacijų pradedantiesiems, įsitvirtinusiems arba patyrusiems tyrėjams keliamus reikalavimus

  • Sinergijos dotacijos tyrėjų grupės samprata neatitinka konsorciumo (sudaryto atskirų juridinių asmenų) sampratos

  • Projektas gali būti įgyvendintas tik pagrindinių tyrėjų grupės (negalėtų būti įgyvendintas tyrėjams dirbant pavieniui)

  • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 10 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 14 mln. eurų) šešeriems metams.

Kitos ERC finansavimo schemos

Apie Europos mokslo tarybos dotacijas