Pradžia EN

ERC dotacija patyrusiems

ERC parama patyrusiems tyrėjams mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (ERC dotacijos patyrusiems) siekiama remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų projektus.

Finansavimo sąlygos

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) patyrę mokslininkai, vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus
 • Pagrindinis tyrėjas – išskirtinis lyderis mokslo srityje, be to, per pastaruosius dešimt metų (yra papildomų sąlygų) jis turėtų būti paskelbęs:
  • 10 publikacijų, kaip vyresnysis (angl. senior) autorius pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose ar svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, arba recenzuojamų tarptautinių konferencijų pranešimai, arba
  • 3 monografijas, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą
  • Kiti dešimties pastarųjų metų rodikliai, galintys padėti įrodyti mokslinę lyderystę:
   • 5 patentai
   • 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose
   • vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms
   • dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas ar kongresus
   • tarptautiniai moksliniai apdovanojimai ar narystė pripažintose Akademijose
   • indėlis formuojant mokslo lyderių karjeras
   • pasiekimai kuriant pramonės inovacijas
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso savo darbo laiko, o ES ar AŠ praleisti nemažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko
 • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų (išimtiniais atvejais – iki 3,5 mln. eurų)

Kitos ERC finansavimo schemos

Apie Europos mokslo tarybos dotacijas