Pradžia EN

Europos mokslo tarybos dotacijos

Europos mokslo taryba (angl. European Research Council, ERC) teikia ilgalaikį finansavimą tyrėjams ir jų grupėms, vykdyti aukščiausios kokybės priešakinius visų mokslo sričių tyrimus pagal penkias ERC finansavimo schemas.

Kas yra „priešakiniai moksliniai tyrimai“ (angl. frontier research)? Tai nauji, pažangūs ir perspektyvūs, siekiantys proveržio, todėl dažnai rizikingi moksliniai tyrimai visų mokslų srityse, o ypač tarpdisciplininėse ar besiformuojančiose mokslų ir technologijų srityse, kuriose ribos tarp fundamentinių ir taikomųjų mokslų dažnai išnyksta.

Bendri ERC finansavimo schemų principai:

  • Finansuojami visų sričių priešakiniai moksliniai tyrimai

  • Tyrimų objektus ar temas renkasi patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“)

  • Projektai vertinami pagal vienintelį – aukštos kokybės (angl. excellence) – kriterijų

  • Priimančioji institucija įsipareigoja užtikrinti pagrindinio tyrėjo savarankiškumą, t. y. sudaro sąlygas vadovauti tyrimams ir valdyti projektui skirtas lėšas

  • ERC skatina atvirą prieigą prie mokslinių publikacijų, etikos principų laikymąsi ir mokslinį sąžiningumą. 

Programos biudžetas – 13,04 mlrd. eurų.

Kas gali gauti finansavimą? Finansuojami individualūs pagrindinių tyrėjų (angl. principal investigator; vartojamas trumpinys PI) ir jų mokslinių grupių projektai. Grupę sudaro:

  • Pagrindinis tyrėjas, įdarbintas institucijoje, veikiančioje valstybėje narėje (VN), asocijuotoje šalyje (AŠ)

  • Kiti grupės tyrėjai, dirbantys toje pačioje arba kitų šalių institucijose

Paraišką teikia pagrindinis tyrėjas, gavęs priimančios institucijos sutikimą (su paraiška teikiamas ir numatytos formos institucijos raštas). Parama skiriama institucijai, kurioje pagrindinis tyrėjas vykdys projektą, o institucija įsipareigoja užtikrinti jo savarankiškumą ir suteikti nepriklausomybę valdant projekto lėšas.

ERC finansavimo schemos ir kvietimų teikti paraiškas kalendorius

ERC finansavimo schemų kvietimai teikti paraiškas skelbiami ir paraiškos priimamos Finansavimo ir konkursų portale (angl. Funding and Tenders portal).

ERC finansavimo schema
Kvietimo identifikacinis Nr.
Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki 

ERC dotacija pradedantiesiems

ERC-2020-StG

2019-07-17

 2019-10-16

ERC dotacija įsitvirtinantiems

ERC-2020-CoG

2019-10-24

2020-02-04

ERC dotacija patyrusiems 

ERC-2020-AdG

2020-05-14

2020-08-26

ERC sinergijos dotacija 

ERC-2020-SyG

2019-07-18

2019-11-05

ERC dotacija idėjų pritaikymui

ERC-2020-PoC

2020-10-15

2020-01-21

Naudingos nuorodos 

Nacionalinis atstovas (NCP)

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete