Pradžia EN

Lietuvos–Šveicarijos programa

Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ yra Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, dalis. Programa įgyvendinama pagal projekto „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ įgyvendinimo trišalę sutartį (Nr. CH-3-ŠMM-01), kurią 2011 m. lapkričio 5 d. pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos mokslo taryba. 

Programos tikslas – stiprinti abiejų šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti sėkmingą ir produktyvų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros sityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą taip prisidedant prie socialinio ir ekonominio vystymosi Lietuvoje.

Programos biudžetas – 9,7 mln. Šveicarijos frankų. Programos įgyvendinimo trukmė – 2011–2016 m. Jos metu planuojama paskelbti vieną kvietimą (išimties atveju – du) teikti paraiškas.

Programa skirta vykdyti aplinkos mokslų ir technologijų, sveikatos (gyvybės) mokslų bei gamtos mokslų sričių bendrų mokslinių tyrimų arba humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų, technologijų, žemės ūkio mokslų institucijų partnerystės projektus.

Bendrų mokslinių tyrimų projektai (finansuojamos veiklos)   Institucijų partnerystės projektai (finansuojamos veiklos) 

 

Su programa susiję dokumentai: