Pradžia EN

Heritage Plus

Programa „Heritage Plus“ – Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos „ERA-NET Plus“ projektas, skirtas finansuoti mokslinius tyrimus kultūros paveldo srityje ir taip prisidėti prie Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“.

Programos tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas kultūros paveldo srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. Programos trukmė  2013–2018 metai.

Programa „Heritage Plus“ vienija 18 mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų iš 15 šalių. Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies dalyvius.

Daugiau kvietimų skelbti neplanuojama.

Su programa susijusios nuorodos ir dokumentai:

Programos „Heritage Plus“ tinklalapis;

Programos „Heritage Plus“ projektų finansavimo tvarkos aprašas.

Dalyvavimas konkursuose ir projektų finansavimas

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti ne mažiau kaip trijų, bet nedaugiau kaip iš penkių institucijų, atstovaujančių programos „Heritage Plus“ šalims. Konsorciumai teikia tarptautines paraiškas kvietimą koordinuojančiai institucijai. Šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraiškas Lietuvoje gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, vienos arba kartu su nacionalinio statusą turinčiu muziejumi, biblioteka ar archyvu.

Numatyti du konkurso etapai: skelbiamas kvietimas teikti trumpąsias paraiškas, vėliau skelbiamas kvietimas pagal atrinktas trumpąsias paraiškas teikti išsamiąsias.

Projektai, laimėję programos „Heritage Plus“ konkursą, finansuojami šalių lėšomis pagal nacionalines taisykles. 

Konkurso rezultatai

Vienintelis kvietimas buvo paskelbtas 2014 m. kovo mėnesį. Pagal jį pateiktos 352 trumposios paraiškos. Iš jų – 16 paraiškų pateikta kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis: 12 paraiškų yra idėjų ir projektų įgyvendinimo partnerės, 4 – projektų (idėjų) koordinatorės. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviestas 61 konsorciumas, vieno iš jų koordinatorius – Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

Atlikus tarptautinį ekspertinį vertinimą finansuoti nuspręsta 15 projektų. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra. Finansuotinų projektų sąrašas.


Lietuvoje informaciją apie programą teikia programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė, tel. (+370) 676 14 629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt.