Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2018–2019 m. Biodiversa konkursas

2018–2019m. Biodiversa kvietimui tema „Bioįvairovės įtaka žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai“ viso pateiktos 48 paraiškos, iš kurių keturias kartu su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo finansuoja 10 projektų, dalyviai iš Lietuvos finansavimo negavo. Finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti daugiau kaip 11,9 mln. eurų.

2017–2018 m. BiodivScen konkursas

2017–2018 m. Biodiversa ir Belmonto forumo bendram kvietimui tema „Bioįvairovės scenarijai ir ekosistemų paslaugos“ viso pateiktos 143 paraiškos, iš kurių dvi kartu su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo finansuojami 21 projektai, dalyviai iš Lietuvos finansavimo negavo. Finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti daugiau kaip 28 mln. eurų.

2015–2016 m. BiodivERsA3 konkursas

Pagal 2015–2016 m. BiodivERsA3 kvietimą iš viso pateiktos 128 paraiškos, iš kurių aštuonias kartu su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo finansuojami 26 projektai, kurių tarpe yra vienas projektas su dalyviu iš Lietuvos. Finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti daugiau kaip 33 mln. eurų.

2013–2014 m. BiodivERsA2 konkursas

Pagal 2013–2014 m. BiodivERsA2 kvietimą iš viso pateiktos 54 paraiškos, iš kurių šešias kartu su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo finansuojama 10 projektų (Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra). Finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti 10,3 mln. eurų.

2012–2013 m. BiodivERsA2 konkursas

2012–2013 m. BiodivERsA2 kvietimui iš viso pateiktos 77 paraiškos. Iš jų, šešias paraiškas kartu su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Atlikus tarptautinį ekspertinį vertinimą finansuojami 8 projektai (Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra). Finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti 8 mln. eurų.