Pradžia EN

7-oji bendroji programa

Europos Sąjungos (ES) 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (7BP) – pagrindinis ES instrumentas moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai finansuoti bei skatinti tarptautinius, tarpdiciplininius projektus, sukuriant palankias sąlygos suvienyti įvairių šalių tyrėjų įdirbį ir žinias ir visiems kartu siekti aukštos kokybės rezultatų mokslo ir inovacijų srityje. Programos trukmė – septyneri metai (2007–2013 m.), biudžetas – per 53 mlrd. eurų.

7BP sudaro keturios specifinės programos: „Bendradarbiavimas“, „Idėjos“, „Žmonės“ ir „Pajėgumai“. Programos lėšomis taip pat remiamos nebranduolinės Jungtinio tyrimų centro veiklos ir EURATOMO branduolinių tyrimų ir mokymų programa. 7BP numatytos galimybės finansuoti taikomuosius ir priešakinius mokslinius tyrimus, stipendijas ir kitas veiklas.

Remdamasi 7BP struktūra, Europos Komisija identifikavo 21 7BP nacionalinių atstovų (National Contact Points, NCP) veiklą. Lietuva taip pat dalyvauja NCP tinklo veikloje. Lietuvoje 7BP NCP veiklą vykdo Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Taryba koordinuoja šias 7BP specifines programas ir sritis: