Pradžia EN

Žaliasis perėjimas

NORDFORSK „Žalioji perėjimo“ (angl. Green Transition) programa yra skatinama spręsti su klimato kaita susijusius iššūkius.

Programa skirta finansuoti tarpdalykinius tyrimus, kuriems aktuali darna tarp retai sąsajų turinčių disciplinų arba kuriais sprendžiami klausimai, reikalaujantys tam tikro skirtingų disciplinų kompetencijų derinio.

Šioje Šiaurės šalių ir Baltijos šalių iniciatyvoje pagrindinis dėmesys skiriamas trims svarbioms temoms siekiant sklandaus žaliojo perėjimo:

  1. Energijos vartojimo efektyvumas maisto sistemose siekiant ekologiško perėjimo (angl. Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition)
  2. Klimato ir lyčių perspektyva (angl. Climate and Gender Perspectives)
  3. Demokratinis įsitraukimas ir piliečių įsitraukimas į žaliąjį perėjimą (angl. Democratic Engagement and Citizen-Involvement in Green Transition)

Dalyvaujančios šalys: Danija, Estija, Islandija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija.

 


Informaciją teikia Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398, el. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt  (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)