Pradžia EN

Tvarus žemės ūkis ir klimato kaita

NORDFORSK „Tvaraus žemės ūkio ir klimato kaitos“ (angl. Sustainable Agriculture and Climate Change) programa yra skatinamas šalių bendradarbiavimas, sprendžiant su tvariu žemės ūku susijusius iššūkius.

Programa skirta finansuoti aukšto lygio bei akademinės bendruomenės ir už jos ribų vertinamus mokslinius tyrimus. Finansuojami tarpdalykiniai tyrimai, kuriems aktuali darna tarp retai sąsajų turinčių disciplinų arba kuriais sprendžiami klausimai, reikalaujantys tam tikro skirtingų disciplinų kompetencijų derinio.

Kvietimo teikti paraiškas teminės sritys:

  1. Augalai, pritaikyti būsimoms Šiaurės ir Baltijos šalių sąlygoms
  2. Didesnė vietinė ir regioninė baltymų gamyba maistui ir pašarams
  3. Augalai ir dirvožemis kaip anglies absorbentas
  4. Perėjimas prie klimato atžvilgiu pažangaus ir pelningo vietos ir regioninio žemės ūkio

Dalyvaujančios šalys: Estija, Islandija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija.

NORDFORSK interneto svetainė

 


Informaciją teikia Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398, el. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt  (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)