Pradžia EN

Ateities profesinis gyvenimas

NORDFORSK „Ateities profesinio gyvenimo“ (angl. Future Working Life) programa yra skatinama spręsti su profesiniu gyvenimu susijusius iššūkius, finansuojant aukšto lygio bei akademinės bendruomenės ir už jos ribų pripažįstamus mokslinius tyrimus.

Gerai organizuotas profesinis gyvenimas yra esminis visuomenės vystymosi veiksnys, lemiantis  ekonomikos augimą ir finansinę visuomenės gerovę. Darbinis gyvenimas labai svarbus ir individams, ir šeimoms, nes teikia asmeninio tobulėjimo galimybes. Nepaisant demografinių, struktūrinių ar kitų iššūkių, greitai kintančios visuomenės profesinis gyvenimas turi būti tvarus ir skatinti darbuotojų sveikatą ir gerovę.

Kvietimo teikti paraiškas preliminarios teminės sritys: 

  1. Tvarus darbas
  2. Darbo aplinka ir savijauta
  3. Perėjimas prie žaliojo darbinio gyvenimo

Dalyvaujančios šalys: Alandų salos, Islandija, Lietuva, Norvegija ir Švedija.

 


Informaciją teikia Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398, el. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt  (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)