Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2021 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2022–2023 metais

Lietuvos–Ukrainos programos 2021 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 92 paraiškos, iš kurių 60 – GTM, 32 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Ekspertiniam vertinimui teiktos 83, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, paraiškos. Gruodžio 15 d. vykusiame nuotoliniame dvišalės komisijos posėdyje nutarta 2022–2023 m. finansuoti 12 bendrų Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų projektų, ir į rezervinį sąrašą atrinkti 2 projektus (finansuojamų ir rezervinių paraiškų sąrašai).

2019 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2020–2021 metais

Lietuvos–Ukrainos programos 2019 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 78 paraiškos, iš kurių 58 – GTM, 20 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Ekspertiniam vertinimui teiktos 72-i, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, paraiškos. Spalio 8 d. Kijeve (Ukraina) vykusiame dvišalės komisijos posėdyje nutarta 2020–2021 m. finansuoti 12 bendrų Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų projektų, ir į rezervinį sąrašą atrinkti 2 projektus (finansuojamų ir rezervinių paraiškų sąrašai).

2017 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2018–2019 metais

Lietuvos–Ukrainos programos 2017 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 79 paraiškos, iš kurių 59 – GTM, 20 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Ekspertiniam vertinimui teiktos 74-ios, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, paraiškos. Spalio 4 d. Vilniuje vykusiame dvišalės komisijos posėdyje nutarta 2018–2019 m. finansuoti 11 bendrų Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų projektų, lapkričio 3 d. nutarta papildomai finansuoti 2 rezervinio sąrašo projektus (finansuojamų ir rezervinių paraiškų sąrašai, papildomai finansuojamų projektų sąrašas).

2015 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2016–2017 metais

Lietuvos–Ukrainos programos 2015 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 61 paraiška, iš kurių 46 – GTM, 15 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas. Ekspertiniam vertinimui teiktos 54 paraiškos. Spalio 1 d. Kijeve vykusiame dvišalės komisijos posėdyje nutarta 2016–2017 m. finansuoti 7 bendrus Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų projektus, dar 2 projektai įtraukti į rezervinį sąrašą.

Su administracinės patikros rezultatais ir galutiniais ekspertinio vertinimo komentarais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://sistema.lmt.lt/, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.  

Projektų 2016 m. mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai

2013 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2014–2015 metais

Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos 2013 m. kvietimui Lietuvoje ir Ukrainoje pateiktos 62 paraiškos. Atlikus administracinį vertinimą, ekspertiniam vertinimui teiktos 44 paraiškos.

2014–2015 m. finansuojamų Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektų sąrašas pateikiamas Lietuvos–Ukrainos dvišalės komisijos 2013 m. spalio 4 d. protokolo priede.

2014 m. vertintų projektų mokslinių metinių ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatai.

2014–2015 m. finansuotų projektų baigiamųjų ataskaitų ekspertinio vertinimo išvados.

2011 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2012–2013 metais

Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos 2011 m. konkursui Lietuvoje pateiktos 48 paraiškos. Atlikus administracinį vertinimą, ekspertiniam vertinimui teiktos 46 paraiškos.

Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos 2012–2013 m. finansuojamų projektų sąrašą galima rasti čia.

2012–2013 m. finansuotų projektų baigiamųjų ataskaitų ekspertinio vertinimo išvados.