Pradžia EN

Konkursų rezultatai

2022 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2023–2024 metais

2022 m. programos „Žiliberas“ konkursui Lietuvoje buvo pateikta 13 paraiškų, iš kurių 11 –  GTM, 2 – HSM sričių. 12 (10 –  GTM, 2 – HSM) paraiškų atitiko administracinės patikros reikalavimus.

2022 m. lapkričio 15 d. dvišalio komiteto posėdyje nutarta finansuoti  4 bendrus Lietuvos–Prancūzijos mokslininkų projektus. 2023-2024 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2020 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2021–2022 metais

2020 m. programos „Žiliberas“ konkursui buvo pateiktos 8 GTM sričių paraiškos. Visos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus.

2020 m. spalio 20 d. dvišalio komiteto posėdyje nutarta finansuoti  4 bendrus Lietuvos–Prancūzijos mokslininkų projektus. 2021-2022 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2018 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2019–2020 metais

2018 m. programos „Žiliberas“ konkursui buvo pateikta 13 GTM sričių paraiškų. Visos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus.

2018 m. rugsėjo 26 d. ir lapkričio 15 d. dvišalio komiteto posėdžiuose nutarta finansuoti  6 bendrus Lietuvos–Prancūzijos mokslininkų projektus. 2019-2020 m. finansuojamų projektų sąrašas, rezervinių projektų sąrašas

2016 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2017–2018 metais

2016 m. programos „Žiliberas“ konkursui buvo pateikta 17 paraiškų, iš kurių 13 –  GTM, 4 – HSM sričių. 2016 m. kvietimo administracinės patikros rezultatus galima rasti čia. Ekspertiniam vertinimui pateikta 17 paraiškų.

Dvišalio komiteto posėdyje 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarta finansuoti  7 bendrus Lietuvos–Prancūzijos mokslininkų projektus.

2014 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2015–2016 metais

2014 m. programos „Žiliberas“ konkursui buvo pateikta 16 paraiškų. 2014 m. kvietimo administracinės patikros rezultatus galima rasti čia. Ekspertiniam vertinimui buvo teikta 12 paraiškų. Dvišalio komiteto posėdyje 2014 m. spalio 13 d. nutarta finansuoti 6 bendrus Lietuvos–Prancūzijos mokslininkų projektus.

2015–2016 m. vykdomų programos „Žiliberas“ projektų metinių mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.  

2015–2016 m. vykdomų programos „Žiliberas“ projektų baigiamųjų mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.

2012 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2013–2014 metais 

2012 m. programos „Žiliberas“ konkursui buvo pateiktos 26 paraiškos. 2012 m. kvietimo administracinės patikros rezultatus galima rasti čia. Ekspertiniam vertinimui buvo teiktos 24 paraiškos.

2013–2014 m. finansuotų projektų sąrašas.

2013–2014 m. vykdytų programos „Žiliberas“ projektų baigiamųjų mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.

2010 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2011–2012 metais

2010 m. programos „Žiliberas“ konkursui buvo pateiktos 24 paraiškos.

2011–2012 m. finansuotų projektų sąrašas.

2011–2012 m. vykdytų programos „Žiliberas“ projektų baigiamųjų mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.