Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

2021 m. Taryba vykdė nuolatinio kvietimo teikti paraiškas dalyvauti COST veiklose procedūras. Surengtos 4 paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. Iš 17 Lietuvos MSI ir organizacijų Taryba gavo 37 paraiškas. Į COST programos veiklų valdymo komitetus nominuotas 32 Lietuvos atstovai iš 15 MSI, prisijungta prie 29 COST veiklų. 2021 m.  į naujų COST programos veiklų valdymo komitetus įsijungė 29 Lietuvos atstovai.  

2021 m. COST skyrė 516 000 Eur finansavimą ketverių metų laikotarpiui Lietuvos tyrėjų pasiūlytam projektui (COST veiklai). Finansavimas yra skirtas tinklaveikai, moksliniai tyrimai nefinansuojami. Daugiau apie laimėjusi projektą Tarybos pranešime.

Remiantis oficialiais COST asociacijos 2020 m. duomenimis Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 196 COST veiklose, t. y. COST veiklų valdymo komitetų susitikimuose, trumpalaikiuose moksliniuose vizituose, mokymų stovyklose. Didžioji dalis susitikimų vyko nuotoliniu būdu, išlaidos už kontaktinius susitikimus buvo kompensuotos 104 dalyviams iš Lietuvos. 20 procentų visų dalyvių iš Lietuvos sudarė ankstyvos karjeros tyrėjai. 13 Lietuvos atstovų dalyvavo mokymų stovyklose kaip mentoriai.

2020 m. atstovų iš Lietuvos dalyvavimui COST veiklose finansuoti, COST skyrė 133 000 Eur. (Išskyrus viešinimo veiklas). Tai sudarė 1,7 procento bendro 2020 m. COST biudžeto.

Lietuvos dalyvavimo COST veiklose statistika 2020 metais.