Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

Kiekvienais metais Lietuvos institucijų dalyvavimas COST veiklose didėja. Per paskutinius penkerius metus į COST veiklas jos jungėsi ypač aktyviai – vidutiniškai į 45 veiklas per metus. Nuo Lietuvos dalyvavimo COST pradžios, Lietuvos institucijos vidutiniškai kasmet įsijungia į 26 COST veiklas.

2018 metais Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 171 COST veikloje. Į COST veiklų valdymo komitetus nominuoti 57 Lietuvos atstovai iš 16 Lietuvos institucijų.

2018 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 8 COST veiklų susitikimai (konferencijos, seminarai ir kt.) ir 7 trumpalaikiai moksliniai vizitai (angl. STSM – short term scientific mission).

COST asociacijos statistinė informacija.