Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

 

Kiekvienais metais Lietuvos institucijų dalyvavimas COST veiklose auga. 2019 metais Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 189 COST veiklose. Į COST veiklų valdymo komitetus 2019 m. nominuoti 72 Lietuvos atstovai iš 17 Lietuvos institucijų.

2019 m. įvairiose COST veiklose, kaip veiklų valdymo komitetų susitikimuose, trumpalaikiuose moksliniuose vizituose, mokymų stovyklose ir t.t., iš viso dalyvavo 301 dalyvis iš Lietuvos. 29 procentus visų dalyvių iš Lietuvos sudarė ankstyvos karjeros tyrėjai. 60 Lietuvos atstovų dalyvavo mokymų stovyklose, 29 dalyvavo trumpalaikiuose moksliniuose vizituose ir 4 Lietuvos atstovai dalyvavo kaip mentoriai.

2019 m. atstovų iš Lietuvos dalyvavimui COST veiklose finansuoti, COST skyrė 428 000 Eur. (Išskyrus viešinimo veiklas). Tai sudarė 1,4 procento bendro 2019 m. COST biudžeto.

2019 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 7 COST veiklų susitikimai (konferencijos, seminarai ir kt.) ir 13 trumpalaikių mokslinių vizitų (angl. STSM – short term scientific mission).

Lietuvos dalyvavimo COST veiklose statistika 2012-2019 metais.