Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

2020 m. Taryba vykdė nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose. Organizuotos 4 paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. Iš 17 Lietuvos Institucijų ir organizacijų Taryba gavo 75 dalyvavimo COST programoje paraiškas. Į COST programos veiklų valdymo komitetus nominuotas 61 Lietuvos atstovas iš 17 Lietuvos institucijų, 2020 m. prisijungta prie 46 COST veiklų. 2020 m. į naujų COST programos veiklų valdymo komitetus įsijungė 44  Lietuvos atstovai.

Remiantis oficialiais COST asociacijos 2019 m. duomenimis Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 189 COST veiklose. Į COST veiklų valdymo komitetus 2019 m. nominuoti 72 Lietuvos atstovai iš 17 Lietuvos institucijų.

2019 m. įvairiose COST veiklose, kaip veiklų valdymo komitetų susitikimuose, trumpalaikiuose moksliniuose vizituose, mokymų stovyklose ir t.t., iš viso dalyvavo 301 dalyvis iš Lietuvos. 29 procentus visų dalyvių iš Lietuvos sudarė ankstyvos karjeros tyrėjai. 60 Lietuvos atstovų dalyvavo mokymų stovyklose, 29 dalyvavo trumpalaikiuose moksliniuose vizituose ir 4 Lietuvos atstovai dalyvavo kaip mentoriai.

2019 m. atstovų iš Lietuvos dalyvavimui COST veiklose finansuoti, COST skyrė 428 000 Eur. (Išskyrus viešinimo veiklas). Tai sudarė 1,4 procento bendro 2019 m. COST biudžeto.

2019 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 7 COST veiklų susitikimai (konferencijos, seminarai ir kt.) ir 13 trumpalaikių mokslinių vizitų (angl. STSM – short term scientific mission).

Lietuvos dalyvavimo COST veiklose statistika 2012-2019 metais.