Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

2022 m. Taryba vykdė nuolatinio kvietimo teikti paraiškas dalyvauti COST veiklose procedūras. Surengtos 5 paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos, iš jų: 4 atstovo COST veiklos komitete ir 1 mokslo projekto vertinimas.

Iš 16 Lietuvos MSI ir organizacijų Taryba gavo 89 paraiškas. Į COST programos veiklų valdymo komitetus nominuoti 64 Lietuvos atstovai iš 16 MSI. 2022 m. į naujų COST programos veiklų valdymo komitetus įsijungė 44 Lietuvos atstovai.  

2022 m. Taryba skyrė 203 479 Eur finansavimą mokslo projektui naują COST veiklą pasiūliusiam koordinatoriui iš Lietuvos. Finansavimas yra skirtas moksliniam tyrimui finansuoti.

Remiantis oficialiais COST asociacijos 2021 m. duomenimis Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 195 COST veiklose, t. y. COST veiklų valdymo komitetų susitikimuose, trumpalaikiuose moksliniuose vizituose, mokymų stovyklose. Šiek tiek mažiau nei pusė visų dalyvių iš Lietuvos sudarė ankstyvos karjeros tyrėjai. 24 Lietuvos atstovai užėmė vadovaujančias pozicijas COST veiklose. Iš viso atstovų iš Lietuvos dalyvavimui COST veiklose finansuoti, COST skyrė 126,027.71 Eur

Parengta pagal: COST 2021 metinę ataskaitą, COST-Lithuania-factsheet-2021