Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

Kiekvienais metais Lietuvos institucijų dalyvavimas COST veiklose didėja. Per paskutinius penkerius metus į COST veiklas jos jungėsi ypač aktyviai – vidutiniškai į 45 veiklas per metus. 2018 metais Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 171 COST veikloje. Į COST veiklų valdymo komitetus 2018 m. nominuoti 57 Lietuvos atstovai iš 16 Lietuvos institucijų.

2018 m. įvairiose COST veiklose, kaip veiklų valdymo komitetų susitikimuose, trumpalaikiuose moksliniuose vizituose, mokymų stovyklose ir t.t., iš viso dalyvavo 291 dalyvis iš Lietuvos. Tai yra bendras visų finansuotų dalyvių iš Lietuvos skaičius. 29 procentus visų dalyvių iš Lietuvos sudarė ankstyvos karjeros tyrėjai, t. y. pagal COST apibrėžimą 2017 m. studijavę doktorantūroje arba įgiję mokslų daktaro laipsnį ne seniau kaip prieš 8 metus. 52 Lietuvos atstovai dalyvavo mokymų stovyklose, 31 dalyvavo trumpalaikiuose moksliniuose vizituose ir 3 Lietuvos atstovai dalyvavo kaip mentoriai.

2018 m. atstovų iš Lietuvos dalyvavimui COST veiklose finansuoti, COST skyrė 402,000 Eur. (Išskyrus viešinimo veiklas). Tai sudarė 1,4 procento bendro 2018 m. COST biudžeto. Iš COST gautas finansavimas Lietuvos dalyviams per paskutinius 7 metus išaugo beveik dvigubai – 2012 m. jis siekė 220,000 Eur.

2018 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 8 COST veiklų susitikimai (konferencijos, seminarai ir kt.) ir 7 trumpalaikiai moksliniai vizitai (angl. STSM – short term scientific mission).

COST asociacijos statistinė informacija.