Pradžia EN

Dvišalio bendradarbiavimo fondas

2014–2020 m. Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondas yra skirtas dvišalių santykių tarp Lietuvos ir valstybių donorių – Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės – stiprinimui.

Dvišalis bendradarbiavimas gali būti stiprinamas vykdant projektus arba iniciatyvas, skirtas:

  • strateginei partnerystei vystyti
  • partnerystės tinklo kūrimui ir (arba) stiprinimui
  • patirties ir žinių mainams
  • kitoms jungtinėms iniciatyvoms įgyvendinti

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti Lietuvos tyrėjų mokslines išvykas į valstybes donores. Su kvietimu susiję dokumentai:

Informaciją teikia Aurelija Lygnugarytė, Baltijos mokslinių tyrimų programos programų koordinatorė, tel. 676 16715 e. p. aurelija.lygnugaryte@lmt.lt