Pradžia EN

Tarpregioninis investicijų į inovacijas instrumentas (I3)

Tarpregioninis investicijų į inovacijas instrumentas (I3) (angl. Interregional Innovation Investments (I3) Instrument) skirtas teikti finansinę ir konsultacinę paramą investicijoms į tarpregionines inovacijas bendrose ir viena kitą papildančiose sumaniosios specializacijos srityse Europos vertės grandinėse.

I3 darbo programoje 2023-2024 m. numatyta teikti konsultacinę ir finansinę pagalbą tarpregioniniams projektams, kurie sujungia inovacijų dalyvius bendrose arba viena kitą papildančiose sumanios specializacijos srityse ir ES vertės grandinėse. I3 priemonės tikslas - remti tarpregionines investicijas į inovacijas, suteikiant keturgubos spiralės ekosistemų (pastaba: keturgubos spiralės ekosistema reiškia tinklo modelį, kai įmonės, valstybinės mokslinių tyrimų institucijos, finansų įstaigos, įvairių lygių valdžios institucijos ir galutiniai naudotojai keičiasi įgūdžiais, žiniomis, verslo idėjomis ir finansiniais ištekliais) inovacijų subjektų konsorciumui reikiamas priemones, kad jų inovacijos būtų išvystytos iki brandaus etapo, parengtos komercializuoti ir didinti jų mastą.

Pagrindiniai I3 priemonės naudos gavėjai yra įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Tikimasi, kad į pagal I3 priemonę remiamus konsorciumus bus įtraukti ir kiti svarbūs partneriai, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų institucijos, valdžios institucijos, universitetai, klasteriai ir inovacijų tarpininkai, siekiant bendromis jėgomis spręsti inovacijų iššūkius. Pagal šią darbo programą paskelbtuose kvietimuose daugiausia dėmesio bus skiriama perėjimui prie skaitmeninių ir ekologiškų technologijų, taip pat pažangiai gamybai.

Kvietimai teikti paraiškas

Šios 1 krypties (angl. Strand 1) kvietimu siekiama teikti finansinę ir konsultacinę paramą tarpregioninėms investicijoms į inovacijas bendrose ir viena kitą papildančiose sumanios specializacijos srityse Europos vertės grandinėse.

Šios 2a krypties (angl. Strand 2a) kvietimu siekiama teikti finansinę ir konsultacinę paramą demonstracinei veiklai, tarpregioninių inovacijų projektų komercinimui ir didinimui bendrose arba papildomose sumanios specializacijos srityse ir vertės grandinių plėtrai mažiau išsivysčiusiuose regionuose.

Svarbu! Skelbiamas kvietimų teikti paraiškas (Interregional Innovation Investments Strand 1 ir Interregional Innovation Investments Strand 2a) informacinės dienos renginio įrašas ir pranešimas.  

Naudinga informacija

Kontaktai

NCP Donata Pečiukėnienė,  tel. +370 684 03 242, e.p. donata.peciukeniene@lmt.lt