Pradžia EN

2021 m. kvietimo rezultatai

Pagal kvietimą suinteresuotoms valstybės institucijoms teikti reikminių tyrimų temas Lietuvos Respublikos ministerijos pateikė 23 temas, kartu numatydamos padengti ne mažiau kaip 20 proc. projekto, įgyvendinamo pagal pateiktą temą, išlaidų:

 

Ministerija

 

Pateiktų temų skaičius

 

Temos pagal mokslų sritis

1.

Aplinkos ministerija

6

6 GTM

2.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

2

1 HSM, 1 GTM

3.

Finansų ministerija

1

1 HSM

4.

Kultūros ministerija

1

1 HSM

5.

Susisiekimo ministerija

2

2 GTM/HSM

6.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

3

3 HSM

7.

Teisingumo ministerija

2

2 HSM

8.

Užsienio reikalų ministerija

4

4 HSM

9.

Žemės ūkio ministerija

2

2 GTM

 

Iš viso

23

12 HSM, 9 GTM,

2 tarpdisciplininės

Jas įvertino Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir Lietuvos mokslo taryba, kvietimui buvo atrinkta 11 temų (prasidėjus kvietimui 1 temą ministerija atsiėmė).

Paraiškos šiame kvietime buvo teikiamos pagal žemiau išvardytas temas. Pasibaigus kvietimui nebuvo gauta paraiškų pagal 4 temas.  Atsižvelgus į suinteresuotų ministerijų reiškiamą mokslinių tyrimų poreikį, paraiškų teikimas pagal šias temas buvo pratęstas 2 savaitėms iki š. m. gegužės 31 d. Po pratęsimo buvo gauta po 1 paraišką pagal temas: „Nulinės emisijos (vandenilis, elektra, amoniakas), atsinaujinančių išteklių (biodujos)) ir pereinamųjų alternatyviųjų degalų (CNG, LNG, sintetiniai ir parafininiai degalai) panaudojimo transporto sektoriuje poreikiai ir galimybės“, „Lietuvos ekonominis ir energetinis bendradarbiavimas su Indijos–Ramiojo vandenynų regiono valstybėmis: Indonezija, Malaizija, Vietnamu“ ir „Antikūnų, susidariusių prieš SARS-CoV-2 viruso nukleokapsidę, vertinimas bėgant laikui apibrėžtose populiacijos grupėse“.

Kvietimo tema

Gautų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Finansuojamų projektų skaičius

1. Kietojo biokuro pelenų panaudojimo galimybės (AM)

5

5

 

2. Lietuvos importo pagal prekių grupes diversifikacija pagal rinkas: vertinimo metodika ir situacijos analizė) (EIM)

1

1

 

3. Lietuvos natūralių gamtinių veiksnių įtaka nusilpusiam ir stresą patyrusiam organizmui (Kurortologiniai tyrimai) (EIM)

5

5

 

4. Penktosios kartos judriojo ryšio sukeltos skaitmeninės transformacijos technologinio įveiklinimo šalies susisiekimo sistemoje galimybės (SM)  

0

0

 

5. Nulinės emisijos (vandenilis, elektra, amoniakas), atsinaujinančių išteklių (biodujos)) ir pereinamųjų alternatyviųjų degalų (CNG, LNG, sintetiniai ir parafininiai degalai) panaudojimo transporto sektoriuje poreikiai ir galimybės (SM) 

1

1

 

6. Ikimokyklinio ugdymo turinys: šiandieninė praktika ir perspektyvos (ŠMSM)

4

4

 

7. Lietuvos ekonominis ir energetinis bendradarbiavimas su Indijos-Ramiojo vandenynų regiono valstybėmis: Indonezija, Malaizija, Vietnamu (URM)

1

1

 

8. Macikų lageriai kaip daugianacionalinė nacistinio ir stalininio režimo nusikaltimų aukų atminties vieta. 2-as tyrimų etapas – Macikų lagerių muziejaus istorinės ekspozicijos ir memorialo sukūrimo koncepcija (URM) 

1

1

 

9. Tyrimas dėl reikalavimų tirštojo mėšlo tvarkymui, laikymui draudžiamuoju tręšti laikotarpiu (ŽŪM)

1

1

 

10. Antikūnų, susidariusių prieš SARS-CoV-2 viruso nukleokapsidę, vertinimas bėgant laikui apibrėžtose populiacijos grupėse (SAM)

1

1

 

Iš viso:

20

20

 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-463 patvirtino kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašas

Plačiau apie gautas paraiškas ir finansuojamus projektus skelbiama https://spektras.lmt.lt/.