Pradžia EN

2020 m. kvietimo rezultatai

Paraiškos šiame kvietime buvo teikiamos pagal 8 temas:

  1. Lietuvos pramonės dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybių ir perspektyvų tyrimas
  2. Kibernetinio saugumo kompetencijų modelio kūrimas
  3. Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės 3D skenavimo procesams optimizuoti
  4. Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, priežastys bei sprendimo būdai
  5. Multirezistentiškų bakterijų paplitimo ir jų rizikos veiksnių skirtinguose asmens sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos sektoriuose tyrimas
  6. Atvykusių ir grįžusių iš užsienio vaikų valstybinės kalbos kompetencija ir jos ugdymas
  7. Integralaus gamtamokslinio ugdymo 5−8 klasėse įgyvendinimo galimybių ir veiksmingumo tyrimas
  8. Tarp priklausomybės ir tvaraus santykio: naujas žvilgsnis į Lietuvos ir Kinijos santykius globalių pokyčių kontekste

Gauta 17 paraiškų:

Temos Nr.

Gautų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Finansuojamų projektų skaičius

1

1

 1

 1

2

5

 1

3

3

 1

4

2

 1

5

-

 -

6

1

 1

7

2

 1

8

3

 -

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-44 patvirtino kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašas

Plačiau apie gautas paraiškas ir finansuojamus projektus skelbiama https://spektras.lmt.lt/.