Pradžia EN

2019 m. kvietimo rezultatai

Paraiškos šiame kvietime buvo teikiamos pagal aštuonias valstybės valdžios institucijų pateiktas temas:

  • Energetinio skurdo ir namų ūkių vaidmens pereinant prie mažaanglės energetikos tyrimai,
  • Kurortologiniai tyrimai,
  • Lietuvos užsienio politikos 1917–1920 m. dokumentai,
  • Lietuvos žiniasklaidos monopolijos ir konkurencinės aplinkos studija,
  • Pramonės 4.0 diktuojami iššūkiai: viešoji politika bei Lietuvos miestų ir rajonų konvergencija,
  • Reikminiai istoriniai tyrimai: Macikų lageriai kaip daugianacionalinė nacistinio ir stalininio režimų nusikaltimų aukų atminties vieta,
  • Vilko (Canis lupus) ekologijos tyrimai,
  • Žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės.

Iš viso gauta 13 paraiškų.

Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateikta 11 paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus. Dvi paraiškos neatitiko kvietimo esminio reikalavimo: „Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas“.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-89 patvirtino šiuos kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašas

Finansavimas paskirtas 7 projektams pagal 7 temas.

Plačiau apie gautas paraiškas ir finansuojamus projektus skelbiama spektras.lmt.lt