Pradžia EN

2016 m. kvietimo rezultatai

2016 metų kvietimas

Reikminių tyrimų projektų konkursai rengiami dviem etapais: pirmame etape yra vertinamos trumposios paraiškos, geriausiai temas ir laukiamus rezultatus atitikusių projektų autoriai kviečiami pateikti išsamąsias paraiškas ir dalyvauja antro etapo konkurse.

Pirmasis konkurso etapas

Pagal 2016 metų kvietimą teikti trumpąsias paraiškas reikminių tyrimų projektams 2016–2017 metais vykdyti iš viso gautos 36 paraiškos. 

Eil. Nr.

Kvietimo tema

Trumpųjų paraiškų skaičius

1

  Pabėgėlio statusą turinčių asmenų integracija

8

2

  Visuomenės valios priešintis priešo agresijai veiksniai

8

3

  Švaistomo maisto mažinimo ir jo perskirstymo nepasiturintiems asmenims galimybių analizė

4

4

  Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje socialinis poveikis; efektyviausios  priemonės ir kanalai visuomenės švietimui ir informavimui apie atsinaujinančių energijos  išteklių plėtrą bei naudą

 

7

5

  Technologiniai sprendimai ekspertinių įstaigų procesų valdymui

2

6

  Bepiločių orlaivių aptikimo ir nukenksminimo priemonės

7

 Administracinės patikros neperėjo dvi paraiškos pagal temą „Pabėgėlio statusą turinčių asmenų integracija“, nes neatitiko reikalavimo „Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką“.

  • Reikminių tyrimų projektų konkursui pateiktų trumpųjų paraiškų sąrašas .
  • Reikminių tyrimų projektų trumpųjų paraiškų, praėjusių administracinę patikrą, sąrašas.

Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija, kurią sudaro suinteresuotų valstybės institucijų atstovai ir įvairių mokslo sričių ekspertai, įvertino administracinę patikrą perėjusias 34 trumpąsias paraiškas ir atrinko 11 (iš jų vieną po apeliacijos patenkinimo) geriausiai atitikusių kvietime paskelbtas temas bei laukiamus rezultatus tolesniam dalyvavimui konkurse. Šios trumposios paraiškos buvo išplėtotos į išsamiąsias paraiškas.

  • Reikminių tyrimų projektų konkursui pateiktų išsamiųjų paraiškų sąrašas.

Administracinę patikrą perėjo visos 11 išsamiųjų paraiškų.

Antrasis konkurso etapas

Ekspertai pripažino finansuotinomis visas 11 išsamiųjų paraiškų. Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija, atsižvelgdama į skirtas šiam konkursui lėšas atrinko 6 finansuojamas paraiškas, pagal kurias numatytiems projektams skirta 406,9 tūkst. Eur, iš jų 2016 m. – 112,9 tūkst. Eur.

Tarybos pirmininkas 2016 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtino tokius reikminių tyrimų projektų 2016 metų kvietimo rezultatus: 

Eil. Nr.

Kvietimo tema

Išsamiųjų paraiškų skaičius

Finansuo-jama projektų

Skirta lėšų 2016–2017 m., Eur

1

Pabėgėlio statusą turinčių asmenų integracija

3

1

60 774

2

Visuomenės valios priešintis priešo agresijai veiksniai

2

1

69 431

3

Švaistomo maisto mažinimo ir jo perskirstymo nepasiturintiems asmenims galimybių analizė

2

1

66 883

4

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje socialinis poveikis; efektyviausios priemonės ir kanalai visuomenės švietimui ir informavimui apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą bei naudą

 

2

1

69 893

5

Technologiniai sprendimai ekspertinių įstaigų procesų valdymui

1

1

70 000

6

Bepiločių orlaivių aptikimo ir nukenksminimo priemonės

1

1

69 993

 

  Iš viso:

11

6

406 974

Finansuojamų projektų sąrašas

Rezervinių projektų sąrašas sudaromas nebus.