Pradžia EN

2015 m. kvietimo rezultatai

2015 metų kvietimas

Reikminių tyrimų projektų konkursai rengiami dviem etapais: pirmame etape yra vertinamos trumposios paraiškos, geriausiai temas ir laukiamus rezultatus atitikusių projektų autoriai dalyvauja antrame etape, kuriame vertinamos išsamiosios paraiškos.

Pirmasis konkurso etapas

Pagal 2015 metų kvietimą teikti trumpąsias paraiškas reikminių tyrimų projektams 2015–2016 metais vykdyti iš viso gautos 43 paraiškos. 

Eil. Nr.

Kvietimo tema

Trumpųjų paraiškų skaičius

1

  Dezinformacija ir propaganda visuomenės informavimo priemonėse ir kultūrinėse veiklose  Lietuvoje

14

2

  Užsienio transliuotojų, teikiančių informaciją apie ES aktualijas ir vykdomą politiką, veikla

1

3

  Savanorystės viešojo saugumo srityje modelio sukūrimas

7

4

  NVS ir ES Rytų partnerystės šalių užsienio politikos raida Lietuvos, NATO ir ES šalių atžvilgiu

1

5

  NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominė ir politinė situacija: viešoji nuomonė, žiniasklaida  ir demokratijos plėtros modeliai

5

6

  Informacinių technologijų sprendimai Lietuvos kariuomenei

5

7

  Viešųjų tekstų ir jų pokyčių stebėsenos priemonės nacionalinio saugumo srityje

7

8

  Skaitmeninių vaizdų analizės tobulinimas robotų aplinkos suvokimui gerinti

3

Administracinę patikrą perėjo visos trumposios paraiškos.

Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija, kurią sudaro suinteresuotų valstybės institucijų atstovai ir įvairių mokslo sričių ekspertai, įvertinę trumpąsias paraiškas pagal ekspertinio vertinimo formoje (2015-05-27 įsakymas Nr. V-128) nurodytus kriterijus, atrinko 18 trumpųjų paraiškų, kurios geriausiai atitiko kvietime paskelbtas temas ir laukiamus rezultatus. Šie projektai buvo išplėtoti į išsamiąsias paraiškas, kurių buvo pateikta 17. Administracinės patikros reikalavimus atitiko visos 17 išsamiųjų paraiškų.

  • ·         Reikminių tyrimų projektų konkursui pateiktų trumpųjų paraiškų sąrašas
  • ·         Reikminių tyrimų projektų konkursui pateiktų išsamiųjų paraiškų sąrašas

Antrasis konkurso etapas

Ekspertai pripažino finansuotinomis visas 17 išsamiųjų paraiškų. Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija, atsižvelgdama į skirtas šiam konkursui lėšas atrinko 9 finansuojamas paraiškas, pagal kurias numatytiems projektams skirta 494,7 tūkst. Eur, iš jų 2015 m. – 142,1 tūkst. Eur.

Vadovaudamasis Komisijos nutarimu Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-204 patvirtino tokius reikminių tyrimų projektų I kvietimo rezultatus: 

Eil. Nr.

Kvietimo tema

Finansuojama projektų

Skirta lėšų 2015–2016 m., tūkst. Eur

1

  Dezinformacija ir propaganda visuomenės informavimo priemonėse  ir kultūrinėse veiklose Lietuvoje

3

171,3

2

  Savanorystės viešojo saugumo srityje modelio sukūrimas

0

0

3

  NVS ir ES Rytų partnerystės šalių užsienio politikos raida Lietuvos,  NATO ir ES šalių atžvilgiu

1

64,6

4

  NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominė ir politinė situacija:  viešoji nuomonė, žiniasklaida ir demokratijos plėtros modeliai

2

79,1

5

  Informacinių technologijų sprendimai Lietuvos kariuomenei

2

110,0

6

  Viešųjų tekstų ir jų pokyčių stebėsenos priemonės nacionalinio  saugumo srityje

0

0

7

  Skaitmeninių vaizdų analizės tobulinimas robotų aplinkos suvokimui  gerinti

1

69,7

 

  Iš viso:

9

494,7

 Rezervinių projektų sąrašas sudaromas nebus.