Pradžia EN

Kosmosas

„Horizonto 2020“ teminės srities „Kosmosas“ (angl. Space) paskirtis – skatinti kurti konkurencingą ir inovacijas diegiantį kosmoso sektorių bei mokslinių tyrimų bendriją, įtraukiant į ją mažas ir vidutines įmones, kad būtų plėtojama ir naudojama su kosmosu susijusi infrastruktūra ir taip prisidėti, siekiant Europos Sąjungos politikos tikslų ir tenkinti visuomenės poreikius.

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas remiant kosmoso mokslinius tyrimus ir inovacijas yra svarbus, norint išlaikyti ir užtikrinti Europos vaidmenį su kosmosu susijusiuose procesuose, kurie apima įvairių sričių Europos Sąjungos politiką, tarptautinius strateginius interesus ir konkurencingumą kosmosą tiriančių šalių atžvilgiu.

2018–2020 m. tematikos yra susijusios su kosmoso technologijomis, kurios padėtų kurti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir klimato kaitos poveikio atsparumo ekonomiką, skaitmeninti Europos pramonę ir paslaugas ir didinti Saugumo sąjungos veiksmingumą.

Tematikos

  • Remti Europos Žemės stebėjimo sistemos „Copernicus“ ir palydovinės navigacijos sistemos „Galileo/EGNNS“ vystymą ir taikymą rinkoje
  • Stiprinti kosmoso verslą, technologijas ir mokslą
  • Remti saugumo aspektus ir galimybe patekti į kosmosą/naudotis kosmoso infrastruktūra

Biudžetas – 1,42 mlrd. eurų.

Kvietimų teikti paraiškas kalendorius

2019 m. kvietimai teikti paraiškas

Naudingos nuorodos:

Nacionaliniai atstovai (NCP):

  • Eglė Elena Šataitė (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra), tel. (8 5) 264 4705, e. p. egle.elena.sataite@mita.lt
  • Arūnas Beržinskas (Lietuvos inovacijų centras), tel. (8 5) 235 6116, e. p. a.berzinskas@lic.lt (alternatyvus NCP)
  • Viktoras Mongirdas (Lietuvos mokslo taryba), tel. 8 676 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (alternatyvus NCP)

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: