Pradžia EN

Europos Komisijos nacionalinių atstovų tinklas (NCP)

Europos Komisijos sukurtas nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklas apima visas Europos Sąjungos valstybes nares ir taip pat asocijuotas šalis programą „Horizontas 2020“ pakeitusioje programoje „Europos horizontas“. Šalyse NCP tinklus sudaro „Europos horizonto“ teminių sričių NCP, teikantys kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams.

Lietuvoje „Europos horizonto“ NCP veiklą vykdo Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Lietuvos NCP tinklą koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija (NCP koordinatorė – Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja dr. Zita Duchovskienė, tel. (8 5) 219 1220, e. p. Zita.Duchovskiene@smm.lt)

Lietuvos mokslo tarybos NCP koordinatorius dr. Viktoras Mongirdas, tel. 8 676 19613, e.p. viktoras mongirdas@lmt.lt

Lietuvos mokslo tarybos administruojamų „Europos horizonto“ teminių sričių NCP rasite čia.