Pradžia EN

Pratęstas pereinamasis laikotarpis taikyti Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių nuostatas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, siekdama atnaujinti Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires, iki 2022 metų pabaigos pratęsia šio dokumento  taikymo Tarybos finansuojamiems konkursiniams mokslo projektams pereinamąjį laikotarpį.

Pereinamasis laikotarpis pratęstas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko š. m. rugpjūčio 25 d. įsakymu dėl Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių taikymo.

Šį rudenį mokslo ir studijų institucijoms numatoma teikti klausimyną, kurio tikslas – įvertinti gairių taikymo praktikas ir pažangą šioje srityje. Remiantis gautais rezultatais bus apsispręsta dėl būtinybės tikslinti Tarybos nuostatas, susijusias su atvirąja prieiga prie mokslo publikacijų ir duomenų .

Pereinamuoju laikotarpiu apribojimai ar poveikio priemonės dėl gairėse nurodytų reikalavimų nesilaikymo taikomos nebus.