Pradžia EN

Pratęsiami dalies „Horizonto 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminai, projektų vykdytojams gali būti taikomas „nenugalimos jėgos“ straipsnis

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos keliamas aplinkybes, su keliomis išimtimis pratęsė paskelbtų ir iki balandžio 15 d. turėjusių pasibaigti programos „Horizontas 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminus. Paskelbtas išaiškinimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo.

Tyrėjai, rengiantys paraiškas pagal kvietimus, kuriuose paraiškų teikimas buvo numatytas iki balandžio 15 d., tikslesnę informaciją gali rasti pačiuose kvietimuose teikti paraiškas Finansavimo ir konkursų portale arba susisiekę su „Horizonto 2020“ nacionaliniais atstovais (NCP) Lietuvoje. Lietuvos mokslo taryba administruoja 11 „Horizonto 2020“ teminių sričių, joms atstovaujančių NCP kontaktai.

Paraiškų teikimo pratęsimo išimtis taikoma tik šiems kvietimams:

  • specialiam Inovatyvios medicinos iniciatyvos kvietimui teikti paraiškas IMI2-2020-21-01, skirtam Covid-19 infekcijos gydymo ir diagnostikos tyrimams (paraiškos priimamos iki š. m. kovo 31 d.), informaciją šios teminės srities NCP, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė dr. Živilė Ruželė, tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt.
  • EIC-SMEInst-2018-2020 (paraiškos priimamos iki š. m. kovo 18 d.), informaciją teikia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) specialistai.

Dėl „Horizonto 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminų pratęsimo.

Dėl „nenugalimos jėgos“ straipsnio taikymo „Horizonto 2020“ dotacijos sutarčiai.