Pradžia EN

Paskelbtas preliminarus naujos „ERA-NET Co-fund“ programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ 2021 m. kvietimas teikti paraiškas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

2021 m. sausio mėn. numatoma skelbti Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) naujos ERA-NET programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) tarptautinį kvietimą teikti paraiškas.

Konkursas skirtas „Vienos sveikatos“ holistiniu požiūriu grįstiems bakterijų atsparumo antibiotikams prevencijos ir kontrolės tyrimams. Laukiama paraiškų kurti naujus ar pritaikyti jau esamus metodus, priemones, įvertinant jų poveikį bakterijų atsparumo antibiotikams sumažėjimui žmonių populiacijos, veterinarijos ir aplinkos sektoriuose.

Lietuvos mokslo taryba JPIAMR programoje dalyvauja pirmą kartą ir finansuos projektų partnerius iš Lietuvos institucijų.

Preliminarus kvietimas (JPIAMR svetainėje)