Pradžia EN

Misijos „Iki 2030 m. atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis“ partnerystės pasiūlymai

Tematika Institucija Šalis Papildoma informacija

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02

Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) CY Project partner

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01: European Blue Parks

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02: Danube River Basin Lighthouse - Restoration of freshwater ecosystems

Biopolus Institute HU Project partner