Pradžia EN

Pareiškėjų dėmesiui: prieš keliant ES fondų investicijų priemonių paraiškas į DMS, rekomenduojame pasinaudoti dokumentų atitikties įrankiu

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Atkreipiame dėmesį, kad dažniausia pasitaikanti kliūtis, dėl kurios Europos Sąjungos (ES) investicijų fondų priemonių konkursuose dalyvaujantiems pareiškėjams nepavyksta laiku pateikti paraiškos Duomenų mainų sistemoje (DMS) yra paraiškoje naudojamų simbolių nesuderinamumas su elektroniniu parašu pasirašomiems dokumentams keliamais PDF/A standarto reikalavimais. Prieš keldami paraiškas į DMS, patikrinkite jas specialiu įrankiu.

Dėl minėto nesuderinamumo DMS neatpažįsta simbolių ir pareiškėjams neleidžiama įkelti paraiškos į sistemą. Prieš keliant paraišką į DMS, rekomenduojame pasitikrinti jos tekstą, naudojant dokumentų atitikties įrankį https://regex101.com/r/77Jsjj/17

Norėdami patikrinti tekstą, įkopijuokite jį „Test String“ lauke. Mėlyna spalva sistema pažymės standartinės koduotės neatitinkančius simbolius, kuriuos reikės pataisyti (pakeisti kitais)).