Pradžia EN

2022 metų rezultatai

Paraiškų, gautų 2022 m. rugpjūčio 1–31 d., konkurso rezultatai

2022 m. rugpjūčio 1–31 d. gauta 9 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), gamtos (4), technologijos (1) ir žemės ūkio (3) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 7 paraiškos. Remiantis Tarybos pirmininko 2022 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 2022 m rugpjūčio 1–31 d. laikotarpio kvietimo rezultatų patvirtinimo“ parama skirta šešioms paraiškoms, iš viso 12364,14 Eur.

Paraiškų, gautų 2022 m. birželio 1–liepos 31 d., konkurso rezultatai

2022 m. birželio 1–liepos 31 d. gauta 29 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (9), medicinos ir sveikatos (6), gamtos (8), technologijos (2) ir žemės ūkio (4) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 28 paraiškos. Remiantis Tarybos pirmininko 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 2022 m. birželio 1–liepos 31 d. laikotarpio kvietimo rezultatų patvirtinimo“ parama skirta dvidešimt vienai paraiškai, iš viso 39522,78 Eur.

Paraiškų, gautų 2022 m. gegužės 1-31 d., konkurso rezultatai

2022 m. gegužės 1-31 d. gauta 12 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (3), medicinos ir sveikatos (4), technologijos (1), socialinių (3) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 9 paraiškos. Remiantis Tarybos pirmininko 2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-410 „Dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 2022 m. gegužės 1-31 d. laikotarpio kvietimo rezultatų patvirtinimo“ parama skirta  septynioms paraiškoms , iš viso už 11256,94 Eur.

Paraiškų, gautų 2022 m. balandžio 1-30 d., konkurso rezultatai

2022 m. balandžio 1-30 d. gauta 18 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (4), medicinos ir sveikatos (6), socialinių (3) ir žemės ūkio (5) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 17 paraiškų. Remiantis Tarybos pirmininko 2022 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 354 „Dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 2022 m. balandžio 1-30 d. laikotarpio kvietimo rezultatų patvirtinimo“ parama skirta penkiolikai paraiškų, iš viso už 28243,07 Eur.

Paraiškų, gautų 2022 m. kovo 1-31 d., konkurso rezultatai

2022 m. kovo 1-31 d. gauta 19 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (8), medicinos ir sveikatos (4), technologijos (2), socialinių (1) ir žemės ūkio (4) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 16 paraiškų. Remiantis Tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymu „Dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 2022 m. kovo 1-31 d. laikotarpio kvietimo rezultatų patvirtinimo“ Nr. V-261 parama skirta vienuolikai paraiškų, iš viso už 21916,86 Eur.

Paraiškų, gautų 2022 m. vasario 1-28 d., konkurso rezultatai

2022 m. vasario 1-28 d. gauta 16 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (4), medicinos ir sveikatos (3), technologijos (1), socialinių (3) ir žemės ūkio (4) mokslų sričių mokslinius straipsnius ir technologijos mokslų srities (1) knygą. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 13 paraiškų. Remiantis Tarybos pirmininko 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu „Dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 2022 m. vasario 1-28 d. laikotarpio kvietimo rezultatų patvirtinimo“ Nr. V-203 parama skirta dešimčiai paraiškų, iš viso už 15 628,34 Eur.