Pradžia EN

2020 metų rezultatai

Paraiškų, gautų 2020 m. spalio 1-31 d., konkurso rezultatai:

2020 m. spalio 1-31 d. gauta 32 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (10), medicinos ir sveikatos (4), technologijos (4), socialinių (12) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius ir humanitarinių mokslų srities (1) knygą. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 31 paraiška. Komisijai įvertinus paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos penkiolika. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skirta 27 804,34 Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. rugsėjo 1-30 d., konkurso rezultatai:

2020 m. rugsėjo 1-30 d. gauta 18 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (8), medicinos ir sveikatos (3), technologijos (1), socialinių (2) ir žemės ūkio (4) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 15 paraiškų. Komisijai įvertinus paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos dvylika. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 20 989,26 Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. liepos 1– rugpjūčio 31 d., konkurso rezultatai:

2020 m. liepos 1– rugpjūčio 31 d. gauta 24 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (8), medicinos ir sveikatos (7), technologijos (1), socialinių (2) ir žemės ūkio (6) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 21 paraiška. Komisijai įvertinus paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos devyniolika. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 27 301,43 Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. birželio 1–30 d., konkurso rezultatai:

2020 m. birželio 1–30 d. gauta 11 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį ar išleisti knygą. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (3), medicinos ir sveikatos (1), technologijos (2), socialinių (2) ir žemės ūkio (2) mokslų sričių mokslinius straipsnius bei išleisti humanitarinių mokslų srities knygą. Administracinės patikros reikalavimus atitiko visos. Komisijai įvertinus paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos septynios, visos – paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Šiai paramai skirta 11 584,84 Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. gegužės 1–31 d., konkurso rezultatai:

2020 m. gegužės 1–31 d. gauta 16 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (7), medicinos ir sveikatos (4), technologijos (1), socialinių (2) ir žemės ūkio (2) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Administracinės patikros reikalavimus atitiko visos. Komisijai įvertinus paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos septynios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 9 930,26  Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. balandžio 1–30 d., konkurso rezultatai:

2020 m. balandžio 1–30 d. gauta 11 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti gamtos (6), žemės ūkio (3), medicinos ir sveikatos (1) bei technologijos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Dvi iš gautų paraiškų neatitiko administracinės patikros reikalavimo „Paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams“, viena – reikalavimo „Paraiškos pateikėjui ar kitam straipsnio ar knygos bendraautoriui nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse ar kituose Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas“, todėl ekspertų komisija vertino 8 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos šešios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 9 582,77  Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. kovo 1–31 d., konkurso rezultatai:

2020 m. kovo 1–31 d. gauta 13 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti humanitarinių (1), socialinių (3), medicinos ir sveikatos (4), gamtos (3), technologijos (1) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Visos gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 13 paraiškų. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos aštuonios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 12 152,87 Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. vasario 1–29 d., konkurso rezultatai:

2020 m. vasario 1–29 d. gauta 11 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti medicinos ir sveikatos (3), gamtos (4), technologijos (2) ir žemės ūkio (2) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 10 paraiškų. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos šešios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 8 469,32 Eur.

Paraiškų, gautų 2020 m. sausio 1–31 d., konkurso rezultatai:

2020 m. sausio 1–31 d. gauta 13 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 paraiška – išleisti knygą. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (3), medicinos ir sveikatos (4), gamtos (3), technologijos (2) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius bei išleisti knygą socialinių mokslų srityje. Dvi iš gautų paraiškų neatitiko šių administracinės patikros reikalavimų: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams; išlaidos yra pagrįstos einamaisiais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais (išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu), todėl ekspertų komisija vertino 12 paraiškų. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos šešios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 7 814,93 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. gruodžio 1–31 d., konkurso rezultatai:

2019 m. gruodžio 1–31 d. gauta 10 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), medicinos ir sveikatos (4), gamtos (4) bei technologijos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: kartu su paraiška pateikti dokumentai ir priedai atitinka kvietimo ir paramos aprašo reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 9 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos penkios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 6 701,15 Eur.