Pradžia EN

2019 metų rezultatai

 

Paraiškų, gautų 2019 m. lapkričio 1–30 d., konkurso rezultatai:

2019 m. lapkričio 1–30 d. gauta 11 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), medicinos ir sveikatos (1), gamtos (6), technologijos (2) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 10 paraiškų. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos septynios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 11 651,39 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. spalio 1–31 d., konkurso rezultatai:

2019 m. spalio 1–31 d. gauta 11 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 2 paraiškos – išleisti knygą. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (3), medicinos ir sveikatos (3), gamtos (3), technologijos (1) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius bei išleisti knygas socialinių (1) ir gamtos (1) mokslų srityse. Dvi iš gautų paraiškų neatitiko šių administracinės patikros reikalavimų: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams; kartu su paraiška pateikti dokumentai ir priedai atitinka kvietimo ir paramos aprašo reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 11 paraiškų. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos keturios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 8 188,13 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. rugsėjo 1–30 d., konkurso rezultatai:

2019 m. rugsėjo 1–30 d. gauta 12 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 paraiška – išleisti knygą. Paraiškos buvo pateiktos paskelbti paramai socialinių (5), medicinos ir sveikatos (1), gamtos (6) mokslų sričių mokslinius straipsnius bei išleisti knygą humanitarinių (1) mokslų srityje. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 12 paraiškų. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos aštuonios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 20 980,19 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. rugpjūčio 1–31 d., konkurso rezultatai:

2019 m. rugpjūčio 1–31 d. gautos 9 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paskelbti paramai socialinių (1), medicinos ir sveikatos (1), gamtos (5) bei technologijos (2) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Trys iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 6 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos penkios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 7555,33 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. liepos 1 d.–31 d., konkurso rezultatai:

2019 m. liepos 1–31 d. gautos 6 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti medicinos ir sveikatos (3), gamtos (2) bei žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 5 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos keturios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 7145,14 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. birželio 1–30 d., konkurso rezultatai:

2019 m. birželio 1–30 d. gautos 8 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), medicinos ir sveikatos (1), gamtos (5) bei žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Visos gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 8 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos šešios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 10712,55 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. gegužės 1–31 d., konkurso rezultatai:

2019 m. gegužės 1–31 d. gautos 6 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį, 1 – publikuoti knygos skyrių ir 1 –  išleisti knygą. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti humanitarinių (1), medicinos ir sveikatos (1), gamtos (3) bei technologijos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius, taip pat publikuoti knygos skyrių technologijos (1) bei išleisti knygą socialinių (1) mokslų srityse. Visos gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 8 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos septynios. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 8877,24 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. balandžio 1–30 d., konkurso rezultatai:

2019 m. balandžio 1–30 d. gautos 6 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (2), medicinos ir sveikatos (1), gamtos (2) bei technologijos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Visos gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 6 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos dvi. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1834,84 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. kovo 1–31 d., konkurso rezultatai:

2019 m. kovo 1–31 d. gautos 3 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 paraiška išleisti knygą. Paraiškos buvo pateiktos paramai išleisti humanitarinių (1) mokslų sričių knygą ir paskelbti gamtos (3) bei medicinos ir sveikatos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: kartu su paraiška pateikti dokumentai ir priedai atitinka kvietimo ir paramos aprašo reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 3 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkama finansuoti pripažinta viena. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 2500,00 Eur.

Paraiškų, gautų 2019 m. vasario 1– 28 d., konkurso rezultatai:

2019 m. vasario 1–28 d. gautos 8 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), gamtos (3), medicinos ir sveikatos (2) ir technologijos (2) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: išlaidos yra pagrįstos einamaisiais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais (išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu), todėl ekspertų komisija vertino 7 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos trys. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 4261,02 Eur.

Prašymų, gautų 2019 m. sausio 1– 31 d., konkurso rezultatai:

2019 m. sausio 1–31 d. gautos 4 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti biomedicinos (3) ir fizinių (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Dvi iš gautų paraiškų neatitiko šių administracinės patikros reikalavimų: išlaidos yra pagrįstos einamaisiais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais (išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu) ir kartu su paraiška pateikti dokumentai ir priedai atitinka kvietimo ir paramos aprašo reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 2 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos dvi. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 2255,44 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. gruodžio 1– 31 d., konkurso rezultatai:

2018 m. gruodžio 1– 31 d. gautos 7 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (3), biomedicinos (2), fizinių (1) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Dvi iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, publikacijoje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 5 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos dvi. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 2720,64 Eur.