Pradžia EN

2018 metų rezultatai

Prašymų, gautų 2018 m. lapkričio 1 d.–lapkričio 30 d., konkurso rezultatai:

2018 m. lapkričio 1 d.–lapkričio 30 d. gautos 4 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti biomedicinos (1), fizinių (2) ir technologijos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Visos  gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos trys. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 4758,03 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. spalio 1 d.–spalio 31 d., konkurso rezultatai:

2018 m. spalio 1 d.–spalio 31 d. gautos 8 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), biomedicinos (3) ir fizinių (4) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Dvi iš gautų paraiškų neatitiko šių administracinės patikros reikalavimų: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, moksliniame straipsnyje nurodyto asmeniu kontaktams ir kartu su paraiška pateikti dokumentai ir priedai atitinka kvietimo ir paramos aprašo reikalavimus, todėl ekspertų komisija vertino 6 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos penkios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 10538,22 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. rugsėjo 1 d.–rugsėjo 31 d., konkurso rezultatai:

2018 m. rugsėjo 1 d.–rugsėjo 31 d. gautos 7 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), biomedicinos (3), fizinių (2) ir technologijos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Visos  gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos šešios. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 8370,18 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. rugpjūčio 1 d.–rugpjūčio 31 d., konkurso rezultatai:

2018 m. rugpjūčio 1 d.–rugpjūčio 31 d. gautos 3 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (2) ir biomedicinos (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Visos  gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkama finansuoti pripažinta viena. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 2500,00 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. liepos 1 d.– liepos 31 d., konkurso rezultatai:

2018 m. liepos 1 d.–liepos 31 d. gautos 5 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (2), biomedicinos (2) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Visos  gautos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos dvi. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 3283,10 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. birželio 1 d.– birželio 30 d., konkurso rezultatai:

2018 m. birželio 1 d.–birželio 30 d. gauta 11 paraiškų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti biomedicinos (7) ir fizinių (4) sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, moksliniame straipsnyje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 10 paraiškų. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos visos dešimt. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 16645,88 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. gegužės 2 d.–gegužės 31 d., konkurso rezultatai:

2018 m. gegužės 2 d.–gegužės 31 d. gautos 5 paraiškos paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Paraiškos buvo pateiktos paramai paskelbti socialinių (1), biomedicinos (2) ir žemės ūkio mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius. Viena iš gautų paraiškų neatitiko šio administracinės patikros reikalavimo: paraiška teikiama tik pirmojo autoriaus arba autoriaus, moksliniame straipsnyje nurodyto asmeniu kontaktams, todėl ekspertų komisija vertino 4 paraiškas. Komisijai įvertinus šias paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos dvi. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 4320,00 Eur.

Prašymų, gautų 2018 m. kovo 23 d.–balandžio 19 d., konkurso rezultatai:

2018 m. kovo 23 d.–balandžio 19 d. gauta 10 prašymų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti biomedicinos (4), fizinių (4), technologijos (1) ir žemės ūkio mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti šeši. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 14 166,73 Eur. Vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad nors formaliai tai aukšto IF žurnalas ir priskiriamas Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1), tačiau pastaruoju metu suabejota jo reputacija, nauji straipsniai neindeksuojami "Medline" bei Clarivate Analytics Web of Science. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nors ir publikuojama specialiame žurnalo numeryje, kuris skirtas ultragarsiniams keitikliams – pagal tematiką straipsnis tinkamas, tačiau palyginimas su galimais nemokamais šios srities žurnalais nepateiktas, todėl argumentų, kodėl būtent šis žurnalas tinkamiausias, nėra. Be to, recenzentų atsiliepimai nepateikti. Pateikti tik atsakymai į konkrečias (daugiausia redakcines) recenzentų pastabas, todėl nesimato bendro recenzentų vertinimo. Recenzavimas paviršutiniškas – antro recenzento tik pastebėjimai apie apiforminimą, pirmas recenzentas atkreipia dėmesį, kad yra publikuota labai panašių darbų. Autoriai į šią pastabą mokslinio naujumo prasme neatsakė. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad nors nurodoma, kad pagal SCImago reitingavimo sąrašus žurnalas yra pirmame ketvirtyje, pagal Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės duomenis (2016 edition of Journal Citation Reports) jis patenka į antrąjį ketvirtį. Pagal kvietimo teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas reikalavimus, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami žurnaluose, kurie Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą yra pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1), todėl pasirinktas žurnalas šio reikalavimo neatitinka. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, kadangi pareiškėjo argumentai nėra pakankami. Nėra pateikta svarių paaiškinimų kodėl buvo pasirinktas multidisciplininis žurnalas “PLOS One“, o ne labiau specializuotas, juo labiau, kad patys autoriai nurodo esant labiau specializuotų darbo tematiką atitinkančių ir aukštesnio cituojamumo rodiklio žurnalų.

Prašymų, gautų 2018 m. vasario 8 d.– kovo 22 d., konkurso rezultatai:

2018 m. vasario 8 d.–kovo 22 d. gauti 5 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti biomedicinos (2), fizinių (1) ir technologijos (2) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 711,37 Eur. Vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad straipsnio tema nėra tiek tarpdisciplininė, kad būtų verta publikuoti tarpdisciplininiame žurnale. Priešingai, straipsnis geriau pasiektų savo tikslinę auditoriją, jeigu būtų publikuotas specializuotame žurnale. Pasirinktas žurnalas sparčiai praranda pozicijas tarp tarpdisciplininių žurnalų. Taip pat recenzijos atrodo gana formalios, todėl sunku spręsti apie recenzentų kvalifikaciją specifinėje straipsnio srityje. Praktiškai akcentuotas tik kalbos taisymas. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes Pareiškėjo argumentai nepakankami ir neišsamūs. Be to, recenzavimas nėra išsamus. Teigiama, kad kiekvienas straipsnis yra recenzuojamas ne mažiau 2-jų aukšto lygio recenzentų, tačiau pateiktuose dokumentuose yra tik vieno recenzento pastabos. Nors susirašinėjimo dėl recenzavimo daug, tačiau recenzento pateikta tik keletas kalbinių pastabų. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes Pirmojo recenzento pastabos gana formalios – į jas formaliai ir atsakyta. Antrojo recenzento pastabos esminės ir rodo, kad darbe didelės problemos, tačiau autorių pateikti atsakymai nėra pakankami. Be to, nėra pateikta recenzentų reakcija į atliktus pataisymus. Taigi neaiškūs argumentai, kodėl straipsnis buvo priimtas publikavimui.

Prašymų, gautų 2017 m. gruodžio 15 d.–2018 m. vasario 7 d., konkurso rezultatai:

2017 m. gruodžio 15 d.–2018 m.  vasario 7 d. gauti 8 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti socialinių (1), biomedicinos (3), fizinių (3) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti trys. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 3001,25 Eur. Vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad pareiškėjo argumentai nėra pakankami. Teigiama, kad žurnalo tematika atitinka publikacijos temą, nes apima biochemijos, chemijos inžinerijos ir bioinformatikos mokslo sritis, tačiau, siekiant gauti paramą publikacijai tarpdisciplininiame žurnale, turi būti ypač svariai pagrįsta, kodėl iš daugelio žurnalų buvo pasirinktas šis, ar nebuvo labiau specializuotų žurnalų, ar šios srities žurnalų su aukštesniu citavimo indeksu, o šiuo atveju tokio pagrindimo trūksta. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes pareiškėjo argumentai nėra pakankami. Teigiama, kad žurnalo tematika atitinka publikacijos temą, tačiau nėra aiškiai pagrįstų argumentų kodėl nebuvo pasirinktas žurnalas su aukštesniu citavimo indeksu ar pirmo ketvirčio žurnalas. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes pats žurnalas aukšto lygio, tačiau neįtikino autorių argumentai dėl šio žurnalo pasirinkimo, kodėl nebuvo pasirinkta labiau specializuoti žurnalai ar šios srities žurnalai su aukštesniu citavimo indeksu. Teigiama, kad žurnalo tematika atitinka publikacijos temą, nes rezultatai paremti įvairiais tyrimų metodais ir gali sudominti įvairių sričių specialistus. Tačiau nors metodikos skirtingos, bet molekuliniai bei genetiniai įrankiai įprasti tokio tipo tyrimams, todėl jis netinkamas priskirti tarpdisciplininiams. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, argumentuojant tuo, kad nors šis žurnalas rimtai recenzuoja pateiktus straipsnius, deja, pareiškėja nepridėjo recenzavimo eigą atspindinčio susirašinėjimo. Prisegtame priede galima tik matyti informaciją apie rankraštį iki priėmimo spausdinimui. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, jog In Tech Open leidykla nepasižymi aukšta moksline reputacija ir žurnalas nepatenka į Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazės pagal citavimo indeksą į pirmajį savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtį (Q1). Recenzija konstatuoja, apie ką skyrius bei siūlo ištaisyti dvi rašybos klaidas. Tai tikrai nevertintina kaip nuodugni mokslinė recenzija.