Pradžia EN

2016 metų rezultatai

Prašymų, kuriems skirta parama paskelbti mokslinį straipsnį 2016 m., sąrašas


Prašymų, gautų 2016 m. lapkričio 8  d.–2016 m. gruodžio 6 d., konkurso rezultatai:

2016 m. lapkričio 8 d.– gruodžio 6 d. gauti 6 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos (1),  fizinių (1) ir technologijos (3) sričių mokslinius straipsnius, taip pat buvo humanitarinių mokslų (1) srities prašymas išleisti mokslinę knygą. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažinti trys. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 2988,93 Eur ir paramai išleisti mokslinę knygą skirta 2500 Eur.  Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes recenzavimo negalima laikyti išsamiu, dar dviem prašymams parama nebuvo skirta, nes leidiniai nepatenka tarp geriausių tarpdisciplininių ar srities leidinių.

Prašymų, gautų 2016 m. spalio 12  d.–2016 m. lapkričio 7 d., konkurso rezultatai:

2016 m. spalio 12 d.– lapkričio 7 d. gauti 2 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos (1) ir fizinių (1) sričių mokslinius straipsnius.  Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1469,47 Eur. Kitam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes Lietuvos autoriaus indėlis į straipsnį sudaro ne pagrindinę dalį, su leidiniu komunikuoja užsienio institucijos bendraautorius.

Prašymų, gautų 2016 m. rugsėjo 16  d.–2016 m. spalio 11 d., konkurso rezultatai:

2016 m. rugsėjo 16 d.– spalio 11 d. gauti 2 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos (1)  ir žemės ūkio mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius.  Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas (link‘as su 1_lentele). Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1201,28 Eur. Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes publikacijų rėmimas į šio lygio žurnalą neatitinka LMT nustatytų kriterijų.

Prašymų, gautų 2016 m. birželio 10 d.–2016 m. rugsėjo 15 d., konkurso rezultatai:

2016 m. birželio 10 d.–2016 m. rugsėjo 15 d. gauti 9 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti humanitarinių (1), socialinių (1), biomedicinos (2), fizinių (4) ir žemės ūkio mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius. Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes žurnalas, kuriame siekiama publikuoti, ir recenzavimo kokybė nėra aukšto lygio. Kitam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes autoriams vertėjo siekti publikuoti  darbą aukštesnio lygio žurnale. Dar trims  prašymams parama nebuvo skirta, nes žurnalas, kuriame siekiama  publikuoti, nėra aukšto lygio, ką parodo ir formalus recenzavimas. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes iškilo abejonė dėl recenzavimo proceso (viena recenzija minimali, nėra informacijos apie reagavimą į antrąją). Taip pat Komisija priėmė galutinį sprendimą dėl 2 prašymų, svarstytų praeitame posėdyje: iš prašymo pateikėjų iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. gauta papildoma informacija, todėl prašymams parama buvo skirta. Taip pat priimtas sprendimas dėl dviejų prašymų, kuriems praeitame posėdyje nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą iki kito komisijos posėdžio, nes išsiskyrė komisijos narių nuomonės. Vienam iš šių prašymų parama neskirta, nes siekiama  publikuotis ne srities, bet tarpdiscipliniame žurnale, kurių panašaus lygio kaip pasirinktasis yra nemažai. Be to, tik viena iš pateiktų recenzijų yra išsami, kas verčia abejoti recenzavimo kokybe. Įvertinus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti 6. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 7839,96 Eur.

Prašymų, gautų 2016 m. balandžio 21 d.–2016 m. birželio 9 d., konkurso rezultatai:

2016 m. balandžio 21 d.–2016 m. birželio 9 d. gauti 10 prašymų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių mokslų (1), biomedicinos (6), fizinių (2) ir technologijos mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti 3. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 5770,72 Eur. Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes leidinys, kuriame ketinama  publikuoti, nepatenka tarp geriausių 50% srities žurnalų. Kitam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes ketinama publikuoti straipsnį riboto tarptautinio matomumo leidinyje. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes leidinys, kuriame ketinama  publikuoti, nepatenka tarp Q1 srities žurnalų. Dėl dviejų prašymų paskelbti mokslinį straipsnį nepriimtas galutinis sprendimas, nes nepridėta išsamių recenzijų medžiaga. Komisija nusprendė prašymo pateikėjus informuoti, kad ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. galima įkelti į elektroninę sistemą trūkstamą informaciją ir šią informaciją gavus prašymai vėl bus apsvarstyti. Negavus prašomos informacijos iki aukščiau minėtos datos, prašymai nebus iš naujo svarstomi ir parama nebus skiriama. Taip pat dėl dviejų prašymų nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą iki kito komisijos posėdžio, nes išsiskyrė komisijos narių nuomonės.

Prašymų, gautų 2016 m. vasario 27  d.–2016 m. balandžio 20 d., konkurso rezultatai:

2016 m. vasario 27–2016 m. balandžio 20 d. gauti 6 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 – paramai išleisti mokslinę knygą. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos (1), fizinių mokslų (4) sričių ir menų (1) mokslinius straipsnius, taip pat buvo pateiktas humanitarinių mokslų (1) srities prašymas išleisti mokslinę knygą. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti 5. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 8028,89 Eur ir paramai išleisti mokslinę knygą skirta 2272 Eur. Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes yra panašaus lygio nemokamų ar aukštesnio lygio mokamų tarpdisciplininių žurnalų. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes žurnalas ir jame publikuojami straipsniai nėra aukštos kokybės ir siūloma publikacija yra abejotinos vertės. 

Prašymų, gautų 2015 m. gruodžio 19 d.– 2016 m. vasario 26 d., konkurso rezultatai:

2015 m. gruodžio 19– 2016 m. vasario 26 d. gauti 2 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 – paramai išleisti mokslinę knygą. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos (1) ir fizinių mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius, taip pat buvo socialinių mokslų (1) srities prašymas išleisti mokslinę knygą. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti 2. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1632,21 Eur ir paramai išleisti mokslinę knygą skirta 2500 Eur. Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes pasirinktas žurnalas nėra pakankamai aukšto tarptautinio lygmens.