Pradžia EN

2015 metų rezultatai

Prašymų, kuriems skirta parama paskelbti mokslinį straipsnį 2015 m., sąrašas.


Prašymų, gautų 2015 m. gruodžio 4 d.– gruodžio 18 d., konkurso rezultatai:

2015 m. gruodžio 4 d.– gruodžio 18 d. LMT elektroninėje sistemoje pateiktas 1 prašymas paramai paskelbti fizinių mokslų srities mokslinį straipsnį. Įvertinus gautą prašymą, jis pripažintas tinkamu finansuoti. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1165,00 Eur. 

Prašymų, gautų 2015 m. spalio 2 d.– gruodžio 3 d., konkurso rezultatai:

2015 m. spalio 2 d.– gruodžio 3 d. LMT elektroninėje sistemoje pateikti 9 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir Prašymai buvo paramai paskelbti humanitarinių (1), socialinių (1), biomedicinos (2), fizinių (4) ir technologijos mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti 5. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 6482,96 Eur. Keturiems prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes pasirinkti žurnalai nėra pakankamai aukšto tarptautinio lygmens, iš jų dviejuose prašymuose su recenzavimu susijusi pateikta medžiaga neįrodo išsamaus recenzavimo. Taip pat Komisija priėmė galutinį sprendimą dėl vieno prašymo, svarstyto praeitame posėdyje: iš prašymo pateikėjo negauta papildoma informacija iki 2015 m. gruodžio 1 d., todėl prašymui parama neskirta.

Prašymų, gautų 2015 m. liepos 2 d.– spalio 1 d., konkurso rezultatai:

2015 m. liepos 2 d.– spalio 1 d. LMT elektroninėje sistemoje pateikti 7 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 prašymas išleisti knygą. Prašymai buvo paramai paskelbti humanitarinių (1), socialinių (2), biomedicinos (3) ir technologijos mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius, taip pat buvo socialinių mokslų (1) srities prašymas išleisti knygą. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti 2. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 1981,68 Eur. Trims prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes pasirinktas žurnalas nėra pakankamai aukšto tarptautinio lygmens, iš jų dviejuose prašymuose pateikta informacija rodo neišsamų recenzavimą, be to, viename iš šių prašymų nepridėta leidyklos sąskaita, dar viename prašyme pateikta tik viena išsami recenzija, kita recenzija – formalaus pobūdžio. Dėl vieno prašymo paskelbti mokslinį straipsnį nepriimtas galutinis sprendimas, nes nepridėta išsamių recenzijų medžiaga. Komisija nusprendė prašymo pateikėją informuoti, kad ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 1 d. galima įkelti į elektroninę sistemą trūkstamą informaciją ir šią informaciją gavus prašymas vėl bus apsvarstytas, negavus prašomos informacijos iki aukščiau minėtos datos, prašymas nebus iš naujo svarstomas ir parama nebus skiriama. Prašymui išleisti knygą parama nebuvo skirta, nes prašymas nesvarstytinas, kadangi jis tik iš dalies atitinka Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo 5 punktą: „Knygos, kurių išleidimo išlaidos gali būti apmokėtos, turi būti recenzuojamos, aukšto mokslinio lygio ir leidžiamos prestižinėje užsienio leidykloje“.

Prašymų, gautų 2015 m. birželio 2 d.– liepos 1 d., konkurso rezultatai:

2015 m. birželio 2 d.– liepos 1 d. LMT elektroninėje sistemoje pateikti 8 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių (1), biomedicinos (3), fizinių (3) ir technologijos mokslų (1) sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti keturi. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 5752,12 Eur. Keturiems prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes viename prašyme pateikti nepakankami argumentai, kodėl pasirinktas būtent multidisciplininis žurnalas, kituose dviejuose prašymuose pateikti nepakankami argumentai, pateikta informacija rodo neišsamų recenzavimą, be to, viename iš šių prašymų nepridėta leidyklos sąskaita, dar viename prašyme pasirinktas žurnalas nėra pakankamai aukšto tarptautinio lygmens ir jo žemas citavimo indeksas.

Prašymų, gautų 2015 m. balandžio 18 d.–birželio1 d., konkurso rezultatai:

2015 m. balandžio 18 d.–birželio 1 d. LMT elektroninėje sistemoje pateikti 4 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių (1), biomedicinos (1) ir fizinių mokslų (2) sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 2500,00 Eur. Trims prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes viename prašyme pateikti nepagrįsti ir nepakankami argumentai, kitame prašyme pasirinktas žurnalas nėra aukšto tarptautinio lygmens, dar viename prašyme pateikta informacija rodo tik formalų, bet neišsamų recenzavimą.

Prašymų, gautų 2015 m. vasario18 d.–balandžio 17 d., konkurso rezultatai:

2015 m. vasario18 d.–balandžio 17 d. LMT elektroninėje sistemoje pateikti 4 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių (1), biomedicinos (1) ir fizinių mokslų (2) sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 1711,04 Eur. Dviems prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes viename prašyme pasirinktas žurnalas nėra aukšto tarptautinio lygmens, pateikta informacija rodo tik formalų, bet neišsamų recenzavimą, be to, lėšos, prašomos už straipsnio vertimą, nefinansuojamos pagal šią paramos priemonę, kitame prašyme taip pat buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnale, kuris nėra pakankamai aukšto tarptautinio lygmens.