Pradžia EN

2014 metų rezultatai

Prašymų, gautų 2014 m. spalio 11 d.–2015 m. vasario 17 d., konkurso rezultatai:

2014 m. spalio 11 d.–2015 m. vasario 17 d. LMT elektroninėje sistemoje pateikti 6 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos ir fizinių mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti trys. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 5738,68 Eur. Dviejų prašymų nutarta nesvarstyti, nes jie neatitiko esminio reikalavimo – prašymai dėl paramos paskelbti straipsnius gamtos ir technikos mokslų sričių žurnaluose svarstomi tik tuo atveju, jeigu žurnalas Web of Knowledge duomenų bazėje pagal citavimo indeksą yra pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1). Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes nebuvo pateikta pakankamai argumentų, kodėl pasirinktas mokamas žurnalas būtų naudingesnis Lietuvos mokslo plėtrai ir žinomumui pasaulyje už tos pačios tematikos kitus (nemokamus) žurnalus arba aukštesnio lygio mokamus žurnalus.

Prašymų, gautų 2014 m. spalio 1–10 d., konkurso rezultatai:

2014 m. spalio 1–10 d. LMT elektroninėje sistemoje pateiktas 1 prašymas paramai paskelbti fizinių mokslų srities mokslinį straipsnį. Įvertinus prašymą, jis pripažintas tinkamu finansuoti.  Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 3666,06 Lt.

Prašymų, gautų 2014 m. rugsėjo 12–30 d., konkurso rezultatai:

2014 m. rugsėjo 12–30 d. LMT elektroninėje sistemoje pateiktas 1 prašymas paramai paskelbti fizinių mokslų srities mokslinį straipsnį. Įvertinus prašymą, jis pripažintas tinkamu finansuoti.  Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 5032 Lt.

Prašymų, gautų 2014 m. birželio 26–rugsėjo 11 d., konkurso rezultatai:

2014 m. birželio 26–rugsėjo 11 d. LMT elektroninėje sistemoje pateikti 4 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį Prašymai buvo paramai paskelbti technologijos, biomedicinos ir fizinių mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 8580 Lt. Vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes nebuvo pateikta pakankamai argumentų dėl straipsnio skelbimo daugiadalykiame žurnale, o kitam – nes nebuvo pateikta pakankamai argumentų, kodėl pasirinktas mokamas žurnalas būtų naudingesnis Lietuvos mokslo plėtrai ir žinomumui pasaulyje už tos pačios tematikos kitus (nemokamus) žurnalus.

Prašymų, gautų 2014 m. kovo 8–birželio 25 d., konkurso rezultatai:

2014 m. kovo 8–birželio 25 d. pateikti 7 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių, biomedicinos ir fizinių mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti penki. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 17 531 Lt. Vienas prašymas nebuvo svarstomas, nes neatitiko Apraše nurodytų reikalavimų, o kitam parama nebuvo skirta, nes juo buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnale, kuris pagal citavimo indeksą nepateko į pirmąjį savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtį.

Prašymų, gautų 2014 m. vasario 22–kovo 7 d., konkurso rezultatai:

2014 m. vasario 22–kovo 7 d. gauti 2 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių ir biomedicinos mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Antrajam parama nebuvo skirta, nes nepateikta pakankamai medžiagos, kuri įrodytų žurnalo aukštą mokslinį lygį; neatskleista, kodėl pasirinktas mokamas žurnalas; nėra pateikta medžiagos, įrodančios išsamų (peer-review) recenzavimą. Pakartotinai apsvarsčius du iki 2014 m. vasario 21 d. pateiktus prašymus, tinkamais finansuoti pripažinti abu. Visiems trims prašymams paskelbti mokslinius straipsnius skirta 8 045 Lt.