Pradžia EN

2013 metų rezultatai

Prašymų, gautų 2013 m. gruodžio 10 d.–2014 m. vasario 21 d., konkurso rezultatai:

2013 m. gruodžio 10 d.–2014 m. vasario 21 d. gauti 4 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį – po du iš biomedicinos ir fizinių mokslų srities. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du, jiems skirta 11 642 Lt. Du prašymus nutarta svarstyti pakartotinai.

Prašymų, gautų 2013 m. lapkričio 5–gruodžio 9 d., konkurso rezultatai:

2013 m. lapkričio 5–gruodžio 9 d. gauti 2 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 prašymas paramai išspausdinti knygą. Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių ir technologijos mokslų sričių mokslinius straipsnius ir išspausdinti socialinių mokslų srities knygą. Prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes abiejuose nebuvo pateikta pakankamai medžiagos, įrodančios išsamų (peer-review) recenzavimą; be to, viename prašyme neatskleista, kodėl pasirinktas mokamas žurnalas. Prašymui paramai išspausdinti knygą parama nebuvo skirta, nes knygą buvo ketinama leisti ne prestižinėje užsienio leidykloje.

Prašymų, gautų 2013 m. rugsėjo 17–lapkričio 4 d., konkurso rezultatai:

2013 m. rugsėjo 17–lapkričio 4 d. gautas 1 socialinių mokslų srities prašymas paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Jį įvertinus parama nebuvo skirta, nes nepateikta pakankamai medžiagos, įrodančios išsamų mokslinį straipsnio recenzavimą.

Prašymų, gautų 2013 m. liepos 5–rugsėjo 16 d., konkurso rezultatai:

2013 m. liepos 5–rugsėjo 16 d. gauti 2 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių ir fizinių mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas; jam skirta 4133 Lt. Kitam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes jame nepateikta pakankamai medžiagos, įrodančios išsamų mokslinį recenzavimą.

Prašymų, gautų 2013 m. gegužės 16–liepos 4 d., konkurso rezultatai:

2013 m. gegužės 16–liepos 4 d. gauti 3 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 1 – paramai išleisti knygą. Pagal mokslo sritis gauti prašymai pasiskirstė taip:

Mokslo sritis Parama paskelbti mokslinį straipsnį Parama išleisti knygą
Biomedicinos mokslai 1 -
Fiziniai mokslai 1 -
Technologijos mokslai 1 -
Humanitariniai mokslai - 1

Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du: vienas – paramai paskelbti mokslinį straipsnį, antrasis – paramai išleisti knygą; jiems skirta iš viso 6963 Lt. Dviems prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes viename nepateikta informacijos apie straipsnio autorius ir institucines prieskyras, o kitame buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnale, kuris pagal citavimo indeksą savo žurnalų grupėje nepateko į pirmąjį sąrašo ketvirtį.

Prašymų, gautų 2013 m. gegužės 3–15 d., konkurso rezultatai:

2013 m. gegužės 3–15 d. gauti 3 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos (2) ir socialinių (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus parama nebuvo skirta nė vienam, nes dviejuose prašymuose nepateikta pakankamai medžiagos, įrodančios išsamų mokslinį recenzavimą, o viename prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnale, kuris pagal citavimo indeksą savo žurnalų grupėje nepateko į pirmąjį sąrašo ketvirtį.

Prašymų, gautų 2013 m. kovo 8–gegužės 2 d., konkurso rezultatai:

2013 m. kovo 8–gegužės 2 d. gauti 3 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ir 3 – paramai išspausdinti knygą. Pagal mokslo sritis gauti prašymai pasiskirstė taip:

Mokslo sritis Parama paskelbti mokslinį straipsnį Parama išspausdinti knygą
Biomedicinos mokslai 2 -
Fiziniai mokslai 1 -
Socialiniai mokslai - 2
Humanitariniai mokslai - 1

Įvertinus gautus prašymus paskelbti mokslinį straipsnį tinkamais finansuoti pripažinti du; jiems skirta iš viso 7925 Lt. Trečiajam parama nebuvo skirta, nes buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnale, kuris pagal citavimo indeksą savo kategorijoje nepateko į pirmąjį sąrašo ketvirtį. Prašymai paramai išleisti knygą nebuvo patenkinti, nes juose nepateikta pakankamai medžiagos, įrodančios išorinį mokslinį recenzavimą; be to, vieną knygą ketinama leisti ne užsienio leidykloje.

Prašymų, gautų 2013 m. vasario 6–kovo 7 d., konkurso rezultatai:

2013 m. vasario 6 d.–kovo 7 d. gauti 4 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du; jiems skirta 9473 Lt. Likusiems dviems prašymams parama nebuvo skirta, nes buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnale, kurio spausdintinėje versijoje straipsnių paskelbimas yra nemokamas, arba žurnale, kuris pagal citavimo indeksą savo kategorijoje nepateko į pirmąjį sąrašo ketvirtį.