Pradžia EN

2012 metų rezultatai

Prašymų, gautų 2012 m. gruodžio 18–vasario 5 d., konkurso rezultatai:

2012 m. gruodžio 18–2013 m. vasario 5 d. gautas 1 prašymas paramai paskelbti biomedicinos mokslų srities mokslinį straipsnį. Įvertinus gautą prašymą, jis pripažintas tinkamu finansuoti; jam skirta 4917,29 Lt.

Prašymų, gautų 2012 m. gruodžio 4–17 d., konkurso rezultatai:

2012 m. gruodžio 4–17 d. gauti 4 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Visi prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos mokslų srities mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas; jam skirta 5956 Lt. Likusiems prašymams parama nebuvo skirta, nes juose buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnaluose, kurie pagal citavimo indeksą savo kategorijoje nepateko į pirmąjį sąrašo ketvirtį.

Prašymų, gautų 2012 m. rugsėjo 18 – gruodžio 3 d., konkurso rezultatai:

2012 m. rugsėjo 18 d.–gruodžio 3 d. gauti 9 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį ar išleisti knygą. Penki prašymai buvo paramai paskelbti socialinių mokslų srities mokslinius straipsnius, likusieji – paskelbti biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslinius straipsnius bei išleisti technologijos mokslų srities knygą. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du, jiems skirta iš viso 5468 Lt. Likusiems prašymams parama nebuvo skirta, nes dalyje prašymų nebuvo pateikta pakankamai medžiagos, įrodančios straipsnių išsamų mokslinį recenzavimą, o dviejuose buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnaluose, kurių mokslinis lygis nėra pakankamai aukštas – pagal citavimo indeksą abu žurnalai savo kategorijoje nepateko į pirmąjį sąrašo ketvirtį. Prašymas paramai išleisti knygą nebuvo patenkintas, nes knyga išleista Lietuvos leidyklos.

Prašymų, gautų iki 2012 m. rugsėjo 17 d., konkurso rezultatai:

2012 m. rugsėjo 17 d. įvyko pirmasis Paramos paskelbti mokslinį straipsnį ar išleisti knygą skyrimo komisijos, sudarytos Lietuvos mokslo tarybos Valdybos 2012 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 7V-285, posėdis, kuriame buvo svarstomi iki šios datos prašymai. Prašymų paskelbti mokslinį straipsnį buvo pateikta 14 (visi gamtos ir technikos mokslų sričių), prašymų išspausdinti knygą nebuvo. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas; jam skirta 666 Lt parama. Likusiems prašymams parama nebuvo skirta. Daugumoje jų buvo prašoma paramos paskelbti straipsnį žurnaluose, kurių mokslinis lygis nėra pakankamai aukštas. Viename prašyme nebuvo pateikta pakankamai įrodymų apie straipsnio išsamų mokslinį recenzavimą (peer-review).