Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

Pasirinkite kategoriją žemiau:

Dažniausiai užduodami klausimai
Ar gali būti finansuojamos išlaidos, patirtos publikuojant mokslinius straipsnius 2022 m.?

Ne, išlaidos turi būti patirtos tik einamaisiais metais, t. y. 2023 m. Tais atvejais, kuomet sąskaita iš leidėjo buvo gauta 2022 m., o už publikavimą buvo sumokėta 2023 m., galima tikėtis finansavimo.

Vykdau kitus LMT finansuojamus projektus. Ar galiu tikėtis gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas?

Taip, tokią galimybę turite, tačiau norint kreiptis dėl paramos paskelbti publikacijas, kuriose publikuojami tyrimų rezultatai, gauti publikacijos priėmimo spausdinti dieną vis dar įgyvendinamuose Tarybos finansuojamuose projektuose, bendra projektui skirtų lėšų suma turi neviršyti 70 000 Eur.

T. y. jeigu Jūs vykdote, pavyzdžiui, mokslininkų grupių projektą, kurio vertė yra 150 000 Eur ir jo vykdymo metu teikiate PUB paraišką dėl paramos paskelbti publikaciją, kuri priimta spausdinti nesibaigus projektui, ji bus atmesta.

• Vykdomas projektas, kurio vertė buvo didesnė nei 70 000 Eur, pasibaigė 2022 m. gruodžio 31 d. Mokslinė publikacija, kurioje remiasi šio tyrimo metu gautais rezultatais, buvo įteikta žurnalui 2022 m. spalio 1 d. ir priimta spausdinti žurnale 2023 m. sausio 1 d. Ar galiu tikėtis gauti paramą šio straipsnio išspausdinimui?

Taip, nes publikacija buvo priimta spausdinti jau pasibaigus projektui.

Kokius finansinius dokumentus reikia pateikti norint gauti paramą?

Būtina sąskaita iš leidėjo, taip pat, jeigu turite, galite pateikti ir atlikto apmokėjimo išrašą. Svarbiausia, kad remiantis jais būtų aišku, kam, kiek, kada, už kokias paslaugas buvo sumokėta už mokslinio straipsnio publikavimą ar knygos išspausdinimą.

Gauta sąskaita iš leidėjo yra paskaičiuota be PVM mokesčio, kurį turės sumokėti institucija vėliau. Kaip tokiu atveju elgtis, kad būtų galima tikėtis, kad ir šios išlaidos būtų finansuotos?

Paraiškoje, nurodydami prašomą paramos sumą,  nepamirškite į ją įskaičiuoti ir PVM mokesčių. T.y. jeigu mokėjote už straipsnį 1000 Eur, o papildomai sumokėjote (planuojate sumokėti) 210 Eur PVM, Jūsų prašoma suma turėtų būti 1210 Eur. Gavus paramą ir atsiskaitant už ją, lėšų panaudojimo ataskaitoje turėtų būti nurodyti visi dokumentai, pagrindžiantys Jūsų nurodytą sumą, įskaitant sumokėtą PVM.

Mano paraiška buvo atmesta kaip nefinansuotina. Ar galėčiau ją pataisyti ir teikti pakartotinai?

Paraišką pakarotinai galima teiki, jeigu ji buvo atmesta administracinės patikros metu ir yra galimybė pataisyti nurodytus neatitikimus, pvz.: paraišką teikė ne pirmasis autorius arba autorius, nurodytas asmeniu kontaktams. Tokiu atveju, paraišką gali perteikti pirmasis autorius arba autorius nurodytas asmeniu kontaktams. Kitais atvejais, paraiška tai pačiai publikacijai paskelbti pakartotinai gali būti teikiama tik tuo atveju, jei tai nurodė ekspertų komisija, vertinanti paraišką.

Ar publikacijos atvirosios prieigos atvėrimas yra finansuojamas?

Ne, atvirosios prieigos suteikimas nėra finansuojamas. Parama gali būti skiriama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui, t.y. leidyklos nustatytiems (viešai paskelbtiems) straipsnių paruošimo leidybai mokesčiams (angl. article processing charges) ir knygų paruošimo leidybai mokesčiams (angl. book processing charges);

Kas yra hibridiniai žurnalai?

Hibridiniai žurnalai – moksliniai leidiniai, suteikiantys atvirąją prieigą tik prie atskirų straipsnių, kurių autoriai arba juos finansuojančios institucijos yra apmokėję leidybos išlaidas, o prieiga prie likusių straipsnių suteikiama tik prenumeratoriams už prenumeratos mokestį;

Klauskite