Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

Pagal 2014 metų Šveicarijos stipendijų fondo (Sciex-NMSch) kvietimą teikti paraiškas,  Lietuvos jaunieji tyrėjaipateikė 17 paraiškų. Iš jų 7 socialinių ir humanitarinių mokslų ir 10 gamtos ir technikos mokslų. Pagal siunčiančiąją instituciją paraiškos pasiskirstė taip: 6 iš Vilniaus universiteto (VU), 3 iš Kauno technologijos universiteto (KTU), 2 iš Mykolo Romerio universiteto (MRU), 2 iš Lietuvos istorijos instituto (LII), po vieną iš Gamtos tyrimų centro (GTC), Lietuvos teisės instituto (LTI), VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro (VMTI FTMC) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Paraiškas pateikė 11 doktorantų ir 6 mokslų daktarai iš Lietuvos.

Atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą, finansavimas skirtas 10 doktorantų ir 2 mokslų daktarų projektams finansuoti (sąrašas). Jiems paskirstyta daugiau nei 660 tūkst. Šveicarijos frankų (beveik 2 mln. litų) parama. Trumpalaikiams vadovų vizitams skirta 90 000 CHF (daugiau nei 260 tūkst. litų).

Paramos gavėjai yra iš šių siunčiančiųjų institucijų: VU – 6, KTU – 2, VDU – 1, VMTI FTMC – 1, LTI – 1, GTC - 1. Finansavimas skirtas 10 gamtos ir technikos mokslų srities ir 2 socialinių ir humanitarinių mokslų srities stažuotėms.

Doktorantai ir mokslų daktarai, Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose, stažuosis nuo 6 iki 13 mėnesių.

Tai buvo paskutinis kvietimas teikti paraiškas.

 

2013 metų rudenį buvo paskelbtas papildomas Šveicarijos stipendijų fondo (Sciex-NMSch), įgyvendinamo pagal naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos tyrėjų mainų programą, kvietimas teikti paraiškas. Jis skirtas finansuoti doktorantų ir mokslo daktarų mokslines stažuotes Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose. 

Iš viso pagal šį kvietimą buvo pateikta 13 Lietuvos jaunųjų tyrėjų paraiškų. Paraiškas pateikė 5 mokslų daktarai ir 8 doktorantai. Pareiškėjai buvo iš šių institucijų: VU – 7, KTU – 3, VGTU – 1, MRU – 1, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro – 1.

Atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 6 doktorantų ir 1 mokslų daktaro paraiškos, joms paskirstyta beveik 0,5 mln. Šveicarijos frankų parama.

Paramos gavėjai yra iš šių siunčiančiųjų institucijų: VU – 3, KTU – 2, MRU – 1, VMTI FTMC – 1. Finansavimas skirtas 6 gamtos ir technikos mokslų srities ir 1 socialinių ir humanitarinių mokslų srities stažuotei.

Doktorantai ir mokslų daktaras Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose stažuosis nuo 6 iki 13 mėnesių.

 

Pagal 2013 metų Šveicarijos stipendijų fondo (Sciex-NMSch) kvietimą teikti paraiškas jaunųjų tyrėjų (doktorantų ir baigusių doktorantūros studijas (postdoc‘ų) mokslinėms stažuotėms Šveicarijoje, Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 25 paraiškas. Iš jų 10 socialinių ir humanitarinių mokslų ir 15 gamtos ir technikos mokslų. Pagal siunčiančiąją instituciją paraiškos pasiskirstė taip: 13 iš Vilniaus universiteto, 2 iš Kauno technologijos universiteto, 2 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, po vieną iš Klaipėdos universiteto, Europos Humanitarinio Universiteto, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Vilniaus dailės akademijos, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Gamtos tyrimų centro, Lietuvos edukologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto.

Paraiškas pateikė 13 doktorantų ir 12 podoktorantūros stažuotojų iš Lietuvos. Atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 8 doktorantų ir 5 mokslų daktarų paraiškos (sąrašas), joms paskirstyta 938 250 Šveicarijos frankų (CHF) parama. Trumpalaikiams vadovų vizitams skirta 97 500 CHF.

Paramos gavėjai yra iš šių siunčiančiųjų institucijų: 9 iš Vilniaus universiteto, po vieną iš Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Europos Humanitarinio Universiteto, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto.

Finansavimas skirtas 8 gamtos ir technikos mokslų srities ir 5 socialinių ir humanitarinių mokslų srities atstovams.

 

 

Pasibaigus 2012 metų Šveicarijos stipendijų fondo (Sciex-NMSch) kvietimui teikti paraiškas jaunųjų tyrėjų (doktorantų ir baigusių doktorantūros studijas (postdoc‘ų) mokslinėms stažuotėms Šveicarijoje, iš viso buvo gauta 170 tinkamų vertinti paraiškų: 66 iš Rumunijos, 46 iš Vengrijos, 31 iš Slovakijos, 11 iš Slovėnijos, 3 iš Bulgarijos. Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 13 paraiškų. Iš jų 2 socialinių ir humanitarinių mokslų ir 11 gamtos ir technikos mokslų. Pagal siunčiančiąją instituciją paraiškos pasiskirstė taip: 4 iš Vilniaus universiteto, 3 iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, 2 iš Kauno technologijos universiteto,  2 iš Vytauto Didžiojo universiteto, po vieną iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Fizinių ir technologijos mokslų centro.

Paraiškas pateikė 7doktorantai ir 6 podoktorantūros stažuotojai iš Lietuvos.

Atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 2 doktorantų ir 3 podoktorantūros stažuotojų paraiškos (sąrašas), joms paskirstyta beveik 390 000 Šveicarijos frankų parama (daugiau nei 1 mln. litų). 

Paramos gavėjai yra iš šių siunčiančiųjų institucijų: VU – 2, KTU – 1, FTMC ­– 1, VDU – 1. Finansavimas skirtas 4gamtos ir technikos mokslų srities ir 1 socialinių ir humanitarinių mokslų srities stažuotojams.

Programa taip pat skatina patyrusių mokslininkų, kaip stažuotės vadovų, dalyvavimą ir bendradarbiavimą bei finansuoja jų vizitus. Trumpa informacija apie sėkmingus vadovų vizitus čia

 

2011 m. kvietimo metu dalyviai iš Lietuvos pateikė 16 paraiškų: 6 socialinių ir humanitarinių mokslų srities ir 10 fgamtos ir technikos mokslų srities. 

4 pareiškėjai buvo iš Vilniaus universiteto (VU), 2 – iš Kauno technologijos universiteto (KTU), 2 – iš Mykolo Riomerio universiteto (MRU), 2 – iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), 2 – iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), 1 iš Lietuvos kultūros tyrimų centro, 1 – iš VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro, 1 – iš VMTI Inovatyvios medicinos centro, 1 – iš Vytauto Didžiojo universiteto (VDU).

Atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 5 doktorantų ir 3 podoktorantūros stažuotojų iš Lietuvos paraiškos (sąrašas), joms paskirstyta 557 000 Šveicarijos frankų parama.

Paramos gavėjai yra iš šių siunčiančiųjų institucijų: VU – 3, MRU – 1, LSMU – 1, VGTU – 1, VDU – 1, VMTI Inovatyvios medicinos centras – 1. Finansuojamos 5 gamtos ir technikos mokslų srities ir 3 socialinių ir humanitarinių mokslų srities stažuotės.

 


Pagal 2010 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 16 paraiškų. Iš jų 7 socialinių ir humanitarinių mokslų ir 9 fizinių ir biotechnologijos mokslų. Pagal siunčiančiąją instituciją prašymai pasiskirstė taip: VU – 4, KTU – 4, LSMU – 3, VGTU– 2, MRU – 2, Lietuvos energetikos institutas – 1.

Atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą, tinkamomis finansuoti pripažintos 3 doktorantų ir 3 postdoc‘ų paraiškos. Pagal siunčiančiąją instituciją paramos laimėtojai pasiskirstė taip: VU – 2, KTU – 2, LSMU – 1, MRU – 1, o pagal mokslų sritis: socialiniai ir humanitariniai mokslai – 3, fiziniai ir biotechnologijos mokslai – 3. Jiems paskirstyta 530 000 Šveicarijos frankų parama.