Pradžia EN

Dalyvavimo taisyklės

Paraiškas kartu teikia stažuotojas, jo vadovai Šveicarijoje ir Lietuvoje, institucija Lietuvoje ir priimančioji institucija Šveicarijoje. Pagrindinis pareiškėjas yra stažuotės vadovas iš Šveicarijos.

Lietuvos tyrėjas, turintis mokslų daktaro laipsnį, turi būti įdarbintas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje.

Tyrėjo institucija Lietuvoje ir priimančioji institucija Šveicarijoje turi būti tinkamos.

Tinkamų Lietuvos institucijų 2014 m. sąrašas

Tinkamos priimančios Šveicarijos institucijos.

 

Stipendija skiriama tik vieną kartą. Stipendijos mokėjimo laikotarpis negali būti pratęstas.

 

Nuo 2012 m. lapkričio mėn. įsigalioję nauji reikalavimai stažuotojams:

  • Doktorantai stažuotę gali pradėti ne anksčiau kaip praėjus metams po doktorantūros studijų pradžios.
  • Baigę doktorantūros studijas stažuotę galės pradėti ne vėliau kaip po 5 metų nuo daktaro laipsnio įgijimo. 

 

 

Paraiškos formos

Paraiška susideda iš 5 formų:

  • F-1 – pildo stažuotojas,
  • F-2a – pildo stažuotės vadovas iš Lietuvos,
  • F-2b – pildo stažuotės vadovas iš Šveicarijos,
  • F-3a – pildo Lietuvos institucija, kurioje studijuoja/dirba stažuotojas,
  • F-3b – pildo priimanti Šveicarijos institucija.

Paraiškų formos ir išsamesnė informacija apie paraiškų pateikimą

 

Paraiškų vertinimas:

1) Administracinio tinkamumo vertinimas.

2) Lietuvos ir priimačios Šveicarijos institucijos atliekamas vertinimas. Šio vertinimo tikslas – įvertinti institucijų susidomėjimą projektu ir planuojamu bendradarbiavimu. Taip pat vertinama projekto mokslinė kokybė ir projekto dalyvių bendrieji gebėjimai.

3) Vertinimo komiteto atliekamas vertinimas. Jo metu, atsižvelgiant į institucijų atlikto vertinimo rezultatus, vertinama projekto mokslinė kokybė.

Šioje pakopoje kiekvieną paraišką įvertina trys vertinimo komiteto ekspertai.

Įvertintos paraiškos išdėstomos pirmumo tvarka.

4) Galutinį sprendimą dėl finansavimo, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo rezultatus ir programos biudžetą, priima Sciex-NMSch valdymo komitetas (Šveicarijoje). 

Daugiau informacijos apie paraiškų vertinimą