Pradžia EN

Apie programą

Lietuvai skirtas Šveicarijos stipendijų fondas yra viena iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, finansuojamų priemonių. Stipendijų fondas yra įgyvendinamas pagal naujų Europos Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos tyrėjų mainų programą (Sciex-NMSch). Plačiau apie programąprogramos dokumentas ir dažniausiai užduodami klausimai

Stipendijų fondo tikslas – skatinti Lietuvos tyrėjų mokslinius gebėjimus ir remti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Pagrindinis uždavinys – užmegzti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, kuris padėtų:

  • gerinti individualius tyrėjų gebėjimus,
  • skatinti mokslinį progresą ir inovacijas,
  • sukuriti arba sustiprinti ryšius tarp tyrėjų.

Šveicarijoje mokslo mainų programą administruoja Šveicarijos universitetų rektorių konferencija (CRUS).

Lietuvoje Stipendijų fondą administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Trukmė: 2009–2016 m.

Biudžetas: 4 mln. Šveicarijos frankų.


Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Kornelija Bacvinkienė, tel. (8 5) 210 7396, el. paštas kornelija.bacvinkiene@lmt.lt, (Gedimino pr. 3, kab. 151).