Pradžia EN

Konkursų rezultatai

LYMOS fiksuotų stipendijų 2012 m. konkurso rezultatai:

LYMOS kvietimo konkursui grįžusiojo tyrėjo stipendijai gauti tyrėjai pateikė 90 paraiškų, bendra prašoma paramos suma – daugiau kaip 550 000 Lt. Po motinystės (tėvystės) atostogų grįžusieji tyrėjai prašymus gauti stipendiją teikė elektroniniu būdu, užpildydami paraiškas adresu http://parama.lmt.lt iki 2012 m. gegužės 28 d.

2012 m. birželio 15 d. LYMOS komisija iš konkursui pateiktų ir įvertintų paraiškų stipendijas (228 492 Lt) skyrė 34 grįžusiesiems tyrėjams. Stipendijos skirtos pareiškėjų kvalifikacijai po motinystės (tėvystės) atostogų atstatyti ir pasirengti tolimesniam moksliniam darbui.

Skiriant stipendijas atsižvelgta į grįžusiojo tyrėjo mokslinės kvalifikacijos atstatymo plano kokybę, numatomą tolesnį grįžusiojo tyrėjo mokslinį darbą bei grįžusiojo tyrėjo mokslinį įdirbį.

Remiantis LR Finansų ministerijos nustatyto standartinio vieneto įkainio dydžiais, mokslininkui ar kitam tyrėjui, kuris su mokslo ir studijų institucija yra sudaręs darbo sutartį, skiriama 1130 Lt/mėn. fiksuota stipendija, kuri apmokestinama 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu, o doktorantui, kuris su mokslo ir studijų ar kita institucija nėra sudaręs darbo sutarties, skiriama 961 Lt/mėn. fiksuota stipendija.

Fiksuotos stipendijos bus teikiamos nuo 2012 m. liepos 1 d. 2012 m. gruodžio 30 d. Pasibaigus fiksuotos stipendijos mokėjimo laikui, ją gavę tyrėjai per 15 kalendorinių dienų Tarybai turės pateikti mokslinės veiklos dalykinę ataskaitą, užpildydami Tarybos pirmininko patvirtintą formą Tarybos elektroninėje sistemoje.

Parama mokslinei kvalifikacijai atstatyti po motinystes (tėvystės) atostogų skiriama konkurso būdu įgyvendinant ES struktūrinių fondų projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1. veiklą „Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“.

Tyrėjų, kuriems skirtos fiksuotos stipendijos, sąrašas (PDF).

 

LYMOS mokslinių išvykų III konkurso (2012 m.) rezultatai:

III kvietimo konkursui mokslinei kvalifikacijai kelti ir tarptautiniam mobilumui skatinti (LYMOS) tyrėjai pateikė 34 paraiškas, bendra prašoma paramos suma – 139 454,39 litų. Po motinystės (tėvystės) atostogų grįžę tyrėjai prašymus gauti paramą mokslinėms išvykoms teikė elektroniniu būdu, užpildydami paraiškas adresu http://parama.lmt.lt iki 2012 m. balandžio 23 d.

2012 m. gegužės 10 d. LYMOS komisija iš konkursui pateiktų ir įvertintų paraiškų paramą (66 567 litų) skyrė 22 grįžusiems tyrėjams.

Finansinė parama po motinystės (tėvystės) atostogų grįžusiems mokslininkams ir kitiems tyrėjams (įskaitant doktorantus) paskirta vykstantiems į mokslines tarptautines konferencijas, vasaros mokyklas, simpoziumus ir kongresus. Atsižvelgta į numatytos mokslinės išvykos svarbą tyrėjo mokslinės kvalifikacijos atstatymui, vykdomo mokslinio darbo reikšmę ir tyrėjo įdirbį, renginio ar mokslo centro, į kurį vykstama, mokslinį lygį bei mokslinės išvykos efektyvumą (naudos ir kainos santykio požiūriu).

Parama mokslinei kvalifikacijai atstatyti po motinystes (tėvystės) atostogų skiriama konkurso būdu įgyvendinant ES struktūrinių fondų projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1. priemonę „Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“.

Remiamų mokslinių išvykų sąrašas. III kvietimas (PDF).

 

LYMOS mokslinių išvykų II konkurso (2011 m.) rezultatai:

Remiamų mokslinių išvykų sąrašas. II kvietimas (PDF).

 

LYMOS mokslinių išvykų I konkurso (2011 m.) rezultatai:

Remiamų mokslinių išvykų sąrašas. I kvietimas (PDF).