Pradžia EN

Parama mokslinei kvalifikacijai atstatyti (LYMOS)

Baigėsi projekto LYMOS veikla, susijusi su parama tyrėjų kvalifikacijai atstatyti (kvietimai nebus skelbiami)

 

 


Parama mokslinei kvalifikacijai atstatyti po moktinystes (tėvystės) atostogų skiriama konkurso būdu įgyvendinant ES struktūrinių fondų projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1. priemonę „Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“.

Galimi finansinės paramos gavėjai – visų mokslų sričių (fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio, humanitarinių ir socialinių) mokslininkai ir kiti tyrėjai (įskaitant doktorantus), grįžę tęsti mokslinės veiklos po motinystės (tėvystės) atostogų.

Galima dviejų rūšių parama:

LYMOS išvykos į mokslinius renginius

LYMOS fiksuotos stipendijos 

Finansinė parama po motinystės (tėvystės) atostogų grįžusiems mokslininkams ir kitiems tyrėjams (įskaitant doktorantus), vykstantiems į mokslines tarptautines konferencijas, vasaros mokyklas ir kt. (apmokant jų faktiškai patirtas ir dokumentais patvirtintas išlaidas: kelionės, gyvenamojo ploto nuomos, pragyvenimo, konferencijos dalyvio mokesčio). Finansinė parama po motinystės (tėvystės) atostogų grįžusiems mokslininkams ir kitiems tyrėjams (įskaitant doktorantus) jų kvalifikacijai atstatyti ir tolimesniam moksliniam darbui pasirengti (mokant LR Finansų ministerijos nustatyto standartinio vieneto įkainio dydžio stipendijas).

Abiejų rūšių finansinei paramai iš viso numatyta skirti iki 324 667 litų.

LYMOS įgyvendina Lietuvos mokslų akademija kartu su projekto partneriais: Lietuvos mokslo taryba, asociacija „BASNET Forumas“ ir Lietuvos studentų atstovybių sąjunga. Projektas skirtas moterų ir vyrų lygių galimybių moksle strategijai gyvendinti.

Su parama susiję dokumentai (pagal paramos rūšį):

LYMOS išvykos į mokslinius renginius LYMOS fiksuota stipendija

 

 


Išsamesnę informaciją teikia vyr. specialistė Audronė Ašmontienė tel. (8 5) 262 5626, e. p. audrone.asmontiene@lmt.lt, techniniais klausimais (pildant projekto aprašą elektroniniu būdu) – vyr. specialistė Danutė Vansevičienė e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.).