Pradžia EN

Studentų tyrimai vasaros metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, kviečia teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų vasaros metu projektus.

Studentų dalyvavimas tyrimuose vasaros metu – tai vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimo vadovui. Veiklos trukmė – 2 mėnesiai.

Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai. Studento (-ės) paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti lygus 8,0 arba didesnis.

Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinto menininko statusą.

Tyrimo vadovui (-ei) neturi būti taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse projekto vadovui (-ei) nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas.

Asmuo kaip tyrimo vadovas (-ė)  ar studentas (-ė) gali būti nurodytas tik vienoje kvietimo paraiškoje.

Paraišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančiąja institucija gali būti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą įtraukta Lietuvos mokslo ir studijų institucija.