Pradžia EN

Kvietimo rezultatai

2022 m. birželio 30 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas. Pateiktos 196 paraiškos. Pateiktų paraiškų sąrašas

Visos paraiškos praėjo administracinį vertinimą, buvo suskirstytos į 7 grupes ir pateiktos ekspertiniam vertinimui. Ekspertiniam vertinimui teikiamų paraiškų grupės

Ekspertinio vertinimo rezultatai Gamtos ir technikos mokslų bei Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetuose apsvarstyti 2022 m. spalio 10 d. Ekspertų darbas priimtas, o vertinimo rezultatai pateikti Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui tvirtinti.

Rezultatai ir finansuojamų, nefinansuojamų bei rezervinių projektų sąrašai patvirtinti 2022 m. spalio 12 pirmininko įsakymu Nr. V-595

Ekspertinio vertinimo rezultai

Finansuojamų projektų sąrašas

Rezervinių projektų sąrašas (galioja iki 2022-11-30)