Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar stažuotės vadovas gali būti užsienietis?

Taip, gali, tačiau atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 17 punkto reikalavimus, stažuotės vadovas turi dirbti projekto vykdytojo institucijoje projekto vykdymo metu.


2. Ar stažuotės vadovas gali dirbti užsienio institucijoje?

Taip, gali, tačiau pagal Aprašo 17 punkto reikalavimus, stažuotės vadovas taip pat turi dirbti projekto vykdytojo institucijoje projekto vykdymo metu.


3. Ar pareiškėjas turi įdarbinti ir stažuotės vadovą?

Taip, reikalavimas stažuotės vadovui dirbti projekto vykdytojo institucijoje projekto vykdymo metu yra nustatytas Aprašo 17 punkte.


4. Ar į stažuotojus gali pretenduoti mokslininkai iš ne Europos Sąjungos šalių?

Taip, gali, tačiau turi atitikti visus pagal Aprašą stažuotojui keliamus reikalavimus.


5. Ar stažuotės vadovas ir stažuotojas gali turėti bendrų publikacijų?

Taip, gali.


6. Ar galima vykdyti podoktorantūros stažuotės projektą toje pačioje institucijoje, kurioje stažuotojas įgijo daktaro laipsnį?

Taip, galima.


7. Ar galima vykdyti podoktorantūros stažuotės projektą mokslo ir studijų institucijoje, kuriai suteikta jungtinės doktorantūros teisė?

Taip, galima.


8. Darbo užmokesčio metodikoje nurodyta, kad atostogų dienos neskaičiuojamos kaip darbo dienos ir už jas nemokama pagal fiksuotuosius įkainius. Kaip tada kompensuojami atostoginiai?

Atostoginiai įskaičiuoti į fiksuotąjį įkainį, todėl atskirai jų pažymoje nurodyti nereikia.