Pradžia EN

Lėšų gavėjams

Kvietimo teikti paraiškas gauti lėšų mokslo infrastruktūrai atnaujinti paraiškų administravimo tvarka:

vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintais finansuojamų paraiškų sąrašais, tarp Tarybos ir vykdančiosios institucijos pasirašoma dvišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos lėšų skyrimo sutartis. Sutartyje nustatomi lėšų pervedimo, atsiskaitymo už jas tvarka ir terminai. Lėšų panaudojimo finansinė priežiūra vykdoma Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

Lėšų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Su lėšų skyrimu ir atsiskaitymu už jas susijusios dokumentų formos