Pradžia EN

Kvietimo rezultatai

2022 m. liepos 21 d. pasibaigė paraiškų paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti teikimas. Konkursui pateiktos 75 paraiškos iš 14 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. 16 paraiškų pateikta iš humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, 59 – iš gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių. Visų konkursui pateiktų paraiškų vertė viršija 5,3 mln. eurų.

Gautų paraiškų sąrašas