Pradžia EN

Kvietimo rezultatai

2022 m. liepos 21 d. pasibaigė paraiškų paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti teikimas. Konkursui pateiktos 75 paraiškos iš 14 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. 16 paraiškų pateikta iš humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, 59 – iš gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių. Visų konkursui pateiktų paraiškų vertė viršija 5,3 mln. eurų.

Gautų paraiškų sąrašas 

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 69 paraiškos: visos 16 iš humanitarinių ir socialinių (HS) mokslų sričių ir 53 – iš gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslų sričių.

Paraiškos, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui. HS ir NTMA mokslo sričių paraiškos buvo vertinamos atskirai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai:

Humanitarinių ir socialinių mokslų paraiškos

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių paraiškos

Pasibaigus ekspertiniam vertinimui, Tarybos pirmininkas 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-523 (Tarybos pirmininko 2022 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-588 redakcija) patvirtino kvietimo teikti paraiškas paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti rezultatus:

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių finansuojamų paraiškų sąrašas

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių finansuojamų paraiškų sąrašas

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių rezervinių paraiškų sąrašas nebuvo sudarytas.

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių rezervinių paraiškų sąrašas (galioja iki 2022-12-19)