Pradžia EN

Konkursų rezultatai

Atlikta iki 2023 m. liepos 3 d. pateiktų 8-ių paraiškų paramai įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos patikra. Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms įdarbinusioms ar ketinančioms įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos skirti 159 482,82 eurai (institucijų sąrašas ir skirtos lėšos).

Atlikta iki 2023 m. birželio 1 d. pateiktų 10-ies paraiškų paramai įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos patikra. Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms įdarbinusioms ar ketinančioms įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos skirti 114 069,18 eurai (institucijų sąrašas ir skirtos lėšos).

Atlikta iki 2023 m. gegužės 1 d. pateiktų 18-os paraiškų paramai įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos patikra. Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms įdarbinusioms ar ketinančioms įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos skirti 362 965,43 eurai (institucijų sąrašas ir skirtos lėšos).

Atlikta iki 2023 m. balandžio 3 d. pateiktų 27-ių paraiškų paramai įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos patikra. Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms įdarbinusioms ar ketinančioms įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos skirti 559 600,64 eurai (institucijų sąrašas ir skirtos lėšos).

 

2022 metais įvairioms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, skirta parama 71 Ukrainos tyrėjui įdarbinti. Jų darbo užmokesčiui kompensuoti skirti beveik 0,835 mln eurų. Vidutinis prašomos paramos dydis sudarė beveik 12 000 Eur.  Paraiškas pagal šią priemonę teikė įvairios Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, daugiausia tyrėjų įdarbinta Vilniaus universitete (22 tyrėjai, skirta 195 757 Eur),  Mykolo Romerio universitete (9 tyrėjai, skirta 165 314 Eur), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (8 tyrėjai, 77 996 Eur) ir Klaipėdos universitete (7 tyrėjai, 84 132 Eur). Tyrėjai taip pat buvo įdarbinami Fizinių ir technologijos mokslų centre, Gamtos tyrimų centre, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, Nacionaliniame vėžio institute, Kauno technologijos institute, Vilniaus Gedimino technikos universitete bei Vytauto Didžiojo universitete. Tyrėjai dažniausiai buvo įdarbinami jaunesniojo mokslo darbuotojo (24) ar mokslo darbuotojo pareigybėms (24).